Kraj Vysočina udělil už popáté Cenu za společenskou odpovědnost

07.05.2020

Kraj Vysočina každoročně oceňuje regionální firmy a organizace za jejich aktivity v oblasti společenské odpovědnosti. Do letošního V. ročníku soutěže se přihlásilo celkem 33 organizací ze soukromého i veřejného sektoru a odborná porota ocenila v každé ze šesti kategorií tři s nejvyšším počtem bodů.

"Společensky odpovědné chování zásadním způsobem přispívá ke zvyšování důvěryhodnosti organizací v očích zákazníků, obchodních partnerů i společnosti jako celku. Oceňuji, že v našem kraji máme takových firem hned několik a jsou dobrým příkladem pro ostatní, jak lze dosáhnout stanovených cílů a zároveň být veřejně prospěšný," sdělil k výsledkům soutěže hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

S ohledem na současnou pandemickou situaci a mimořádná opatření vlády muselo být zrušeno plánované dubnové slavnostní předání ocenění v sídle kraje. Zástupci oceněných organizací obdrží originální skleněnou plastiku i pozvánku na podzimní regionální konferenci ke společenské odpovědnosti, která je plánována na 17. září 2020, z rukou ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece. Ten jednotlivé firmy, obce i organizace navštíví v následujících dnech.

Mezi TOP organizace, které obdržely Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2019, patří podle následujících kategorií tyto společnosti (tři organizace s nejvyšším počtem bodů, příp. nižší počet organizací, pokud jich bylo přihlášeno méně, než tři):

Soukromý sektor (právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelé; subjekty vyvíjející především ekonomickou aktivitu):

A.1 zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců včetně
Požární bezpečnost s.r.o.

A.2 zaměstnavatelé od 51 do 250 zaměstnanců včetně
B:TECH, a.s.
GORDIC spol. s r.o.
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

A.3 zaměstnavatelé s 251 a více zaměstnanci
BOSCH DIESEL s. r. o.
FRAENKISCHE CZ s. r. o.
ICOM transport a. s.

Veřejný sektor a nestátní neziskové organizace:

B.1 obce
Město Bystřice nad Perštejnem
Město Humpolec
Město Žďár nad Sázavou

B.2 příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace
Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola Třebíč

B.3 nestátní neziskové organizace; zapsané spolky s neziskovým charakterem činnosti; ostatní veřejnoprávní subjekty
Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava
Informační a poradenské centrum Vysočina o. p. s.
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.