Náš nejpracovitější kolega nepotřebuje dovolenou a nedostává ani výplatu. Je to totiž AI

24.06.2024

A takových velmi pracovitých kolegů je u nás v týmu hned několik. Tvrzení, že nedostávají výplatu je trochu nadnesené, neboť dobré AI nástroje zadarmo nejsou. Nicméně v dnešní době jsou už tak dobré, že se částky investované do jejich předplatných mnohonásobně vrací v ušetřeném čase, který je tak možné věnovat dalším kreativním činnostem. Nebo odpočinku.

My v NextPV využíváme obojího. Díky AI jsme efektivnější, produktivnější a poskytujeme tak klientům služby s lepším poměrem cena-výkon. Díky automatizaci některých manuálních a repetitivních činností také šetříme svoje síly na odborné, kreativní a komunikační výzvy, kterým se tak můžeme věnovat naplno. Ve výsledku je to win-win situace, ve které jsou spokojení jak zákazníci, tak my zaměstnanci.

Farmakovigilance 

Farmakovigilance je obor, který sleduje nežádoucí účinky léků a zajišťuje tak, aby léky na trhu byly bezpečné a s co nejlepší poměrem rizika a benefitu léčby. Procesy a postupy, díky kterým je toho možné dosáhnout jsou velmi robustní a založené na obsáhlé legislativě. 

V evropských státech za tuto legislativu Správné Farmakovigilanční Praxe (v originále GoodVigilancePractice, GVP) odpovídá Evropská léková agentura (EuropeanMedicineAgency, EMA), v českém prostředí dozoruje český Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Velmi zjednodušeně řečeno je každá nežádoucí reakce na léčivo hlášena (nebo by alespoň měla), následně je dokumentována, posuzována a v případě potenciální změny rizika spuštěna následná kaskáda akcí, která může skončit změnou příbalové informace o léčivu nebo až stažením z trhu.

GPT asistent: Pocket GVP Consultant 

Veškeré procesy a postupy, které farmakovigilance obnáší, vyžadují perfektní znalost GVP legislativy. Vzhledem k její obsáhlosti je však téměř nemožné si veškeré podrobnosti zapamatovat, a tak je běžnou praxí, že jí pro běžnou farmakovigilanční praxi několikrát denně prohledáváme. Proto jsme si vytvořili interního GPT asistenta s názvem Pocket GVP Consultant, který je vytrénovaný na veškerou GVP legislativu a další důležité dokumenty, které jsou pro farmakovigilanční praxi důležité tak, aby nám odpovídal s citacemi a referencemi přímo z dokumentů, principy a koncepty GVP vysvětloval v případě potřeby a informace z jednotlivých modulů propojoval. 

Možnosti těchto konzultací nám ve výsledků šetří velké množství času a čas potřebný na zaškolení celého týmu byl prakticky nulový, díky intuitivnosti používaného nástroje. Je to v podstatě náš seniorní kolega, odpovídající okamžitě a 24/7. Jen je nutné mít neustále na paměti, že klientská data se do těchto nástrojů vkládat nemohou a je tak potřeba zaslepovat a případně reformulovat dotazy.

AI rozšíření Copilot do aplikací Microsoft 365 

Dalším krokem ke zefektivnění našich pracovních postupů bylo zavedení AI rozšíření Copilot do aplikací Microsoft 365. To nám usnadňuje prohledávání tabulek s velkým obsahem dat, jednodušší práci s Word dokumenty, generování prvních návrhů prezentací jako podkladů pro různé tréninky a školení a v neposlední řadě efektivní práci s pracovními konverzacemi ať už v Microsoft Outlook nebo Teams. Můžeme si nechat shrnout dlouhá emailová vlákna, vygenerovat z nich následné úkoly a kroky a předpřipravit emailové odpovědi, což výrazně zkracuje čas strávený operativou. 

Největší využití má Copilot současně v aplikaci Teams, kde dokáže shrnout transkript meetingu, vypíchnout důležité body a sepsat následné úkoly s přiřazením daným osobám

AI nástroje

Velkou úsporu času a tím pádem zvýšení produktivity představuje AI pro naše další firemní činnosti. Především obchod a marketing. Využíváme poměrně širokou škálu nástrojů. Vytvořili jsme si další GPT asistenty (například na různé druhy copywritingu, obchodní komunikaci, konzultaci s odborným obsahem nebo generování obrázků do našeho newsletteru). Krom Chat GPT používáme i další jazykové modely jako například Gemini a Perplexity. Z aplikací na grafiku je to například Canva a Recraft. A některé opakující se činnosti máme napojené na aplikaci Zapier.

Plány do budoucnosti

V budoucnu také plánujeme vytvořit AI farmakovigilančního asistenta s dalšími doplňkovými funkcemi, který nebude potřebovat placený přístup k modelu GPT-4 a který budeme moci nabízet našim klientům. Pro tento projekt pravděpodobně využijeme platformu MindStudio.

U toho ale naše vize využití AI nekončí. Uvědomujeme si, že tyto nástroje se vylepšují téměř každý den, mnoho nových jich vzniká, a proto je potřeba být neustále v kontaktu s novinkami. Věříme, že brzy bude možné automatizovat i část rutinních farmakovigilančních úkonů a my rozhodně chceme být u toho.

Tereza Korecká

NextPV Services s.r.o.

https://www.nextpvservices.com/ 

Ilustrační foto: koláž vytvořil Jan Vavřička