5 tipů na úspěšný produktový management

03.12.2022

Stali jste se produktovým manažerem, nebo uvažujete, že se o tuto pozici budete ucházet? Přečtěte si, co obnáší a bez čeho se v této roli neobejdete.

Co dělá produktový manažer?

Produktový management se zaměřuje na uvedení nového produktu na trh. Produktový manažer má pak za úkol sledovat situaci na trhu a podle toho tvořit strategii pro vývoj nového produktu a určovat, kdy je nejvhodnější ho uvést na trh. Také řídí jeho marketing a propagaci, školí obchoďáky ohledně jeho prodeje a v neposlední řadě i určuje, kdy produkt z trhu stáhnout.

Zkrátka opravdu manažeruje celý cyklus produktu. K tomu potřebuje mít velký rozhled, dobré organizační schopnosti a přehled o všech fázích, kterými produkt prochází. Máme 5 tipů, které vám do začátku pomohou.

1. Mějte jasnou vizi

Jako produktový manažer musíte mít jasnou představu o cílech, kterých má produkt dosáhnout. Podle toho se odvíjí vše ostatní. Proto si nejprve ujasněte a definujte jedinečné vlastnosti produktu, jaký je jeho potenciál a co všechno firmě přinese. Můžete si při tom pokládat otázky jako například:

 • Jaká je cílová skupina? (Vytvořte si klidně i konkrétní personu.)

 • Jaké problémy zákazníků produkt řeší?

 • Proč lidi osloví zrovna náš produkt?

Dobře vybudovaná strategie a celková vize je základem pro každý projekt. Nesnažte se tedy tuto fázi zbytečně urychlovat.

2. Znejte duši zákazníka

To, že si předem uděláte důkladnou rešerši konkurence a ujasníte si v čem se váš produkt liší od toho jejich, je jasné. Ale stejně jako strategii nepodceňte ani analýzu cílových zákazníků. Zákazníci totiž očekávají, že budete rozumět jejich potřebám a budete pomocí produktu řešit nějaký problém, který mají.

Musíte tedy jako produktový manažer dobře určit, jaké problémy to jsou, kdo se s nimi potýká a podle toho produkt maximálně přizpůsobit cílové skupině. Kromě potřeb zákazníků budete muset porozumět i jejich chování a motivacím. Proto budete úzce spolupracovat i s marketingovým oddělením.

3. Pracujte na komunikačních dovednostech

Marketingové oddělní nebude zdaleka jediné, se kterým budete muset jako produktový manažer spolupracovat. Vývoj, výroba, testování, prodej a mnoho dalších fází, které vás čekají, budou spadat do různých oddělení. Musíte se tedy naučit komunikovat se všemi.

Tím nejsou myšlené jen běžné komunikační dovednosti, které musíte mít jako manažer v malíčku. Ale s takovým přesahem do různých oborů je problém především v tom, že byste měli znát i pojmy a žargon, které se v rámci konkrétních oborů používají a vědět, co znamenají. Jen tak dokážete efektivně komunikovat a udílet konkrétní pokyny, aniž by došlo k nedorozumění.

4. Musíte vědět, jak efektivně řídit projekt

V roli produktového manažera vlastně řídíte celý projekt a stává se z vás chtě nechtě i projektový manažer (pokud tuto roli nepřevezme nějaký váš kolega). Jako takový, musíte mít přehled o tom:

 • v  jaké fázi projekt je,

 • co přesně se s ním děje,

 • kdo všechno na něm v současnosti pracuje,

 • jaké jsou další kroky, které vás čekají,

 • jaké konkrétní úkoly se s tím budou pojit,

 • komu je přidělíte.

Do toho všeho samozřejmě sledovat dílčí deadliny a komunikovat se všemi zúčastněnými.

Abyste se z toho všeho nezbláznili, musíte používat vhodný projektový nástroj, který vám celou situaci zpřehlední a umožní vám projekt efektivně řídit.

5. Projektový nástroj bude váš pomocník

Přehledný software vám při přebírání vašich povinností produktového manažera asi jako první na mysl nepřijde. Přitom je pro vás ohromně důležitý. Seznamte se s tím, jaký projektový nástroj používal váš předchůdce a zhodnoťte, zda má všechny vlastnosti, které potřebujete.

Tip: Pokud nevíte, jaké vlastnosti to jsou, přečtěte si o tom více.

Na prvním místě by měla být přehlednost. V programu byste měli jasně vidět:

 • jaké jsou aktuální projekty,

 • z jakých dílčích úkolů a pod úkolů se skládají,

 • kdo je má na starost,

 • v jaké fázi řešení úkol je.

Projektový nástroj by měl umožňovat nahrávat soubory s podklady i výstupy rovnou k úkolům. Stejně tak by u jednotlivých úkolů neměla chybět diskuse s kolegy, kteří na projektu pracují, aby nemuseli pokyny a připomínky dohledávat různě po e-mailech, ale vše viděli přímo u úkolu.

Díky tomu můžete sledovat, zda vše probíhá podle plánu. A zvládnete snadno komunikovat napříč různými odděleními, aniž byste měli ve všech informacích guláš.

Tip: Zajímá vás, jak být v produktovém managementu úspěšní? Podívejte se, jaké jsou ingredience úspěšných produktů. 

komerční sdělení