13. ročník OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK ukáže jejich sílu a odhodlanost

16.06.2020

Ani současná situace, kterou Česká republika a její ekonomika právě prochází, nezastavuje úspěšné české podnikatelky v jejich práci. Projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK jejich jména prozradí v listopadu již potřinácté. Ty nejúspěšnější vzejdou z 32 598 kandidátek, které vyhověly kritériím soutěže a z nichž odborný garant, společnost CRIF - Czech Credit Bureau nominoval 1411 semifinalistek. Patronkou 13. ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK je Kateřina Šrámková, majitelka a jednatelka zámeckého resortu Zámek Loučeň. Záštitu letošnímu ročníku udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.


Podpora, zviditelnění, a hlavně ocenění tvrdé práce a dosaženého úspěchu. To je již 13 let projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK, který je součástí Podnikatelské platformy Helas, jež vzniká od roku 1997 a jejím cílem je sdružování a propojování ryze českých podnikatelů. Podnikatelky si i v rámci aktuálního ročníku tradičně převezmou ceny podle velikosti jejich firem. Rozdána budou také čtyři zvláštní ocenění.


"Celá soutěž i nominace se letos dostaly kvůli pandemii Covid-19 do zcela nového kontextu. Firmy možná nemají takovou chuť "bojovat" o vítězství v době, kdy hledají nové cesty, nové příležitosti a sledují nastalé změny. Stačilo totiž jen pár týdnů, aby bylo mnohaleté úsilí vážně narušeno. Velmi silně vnímám, že právě v této době je obzvlášť důležité, aby podnikatelé a podnikatelky mohli využít bezpečný prostor, ve kterém si mohou navzájem pomoci, podpořit se a také sdílet své zkušenosti. Místo, kde mohou bez obav diskutovat. Také proto jsme se, i přes omezení, která nám vládní opatření přinesla, nezastavili a dál jsme intenzivně pracovali na rozvoji a fungování všech našich projektů. Jen jsme se více než kdy dříve přesunuli do online prostředí. Díky online talk show a webinářům jsme tak myšlenku "BUDUJEME HRDÉ ČESKO šířili i v době, kdy celá naše zem čelila novým výzvám," říká zakladatelka OCP a Podnikatelské platformy Helas Helena Kohoutová. "Připojením se k projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK, se firmy přidají i k platformě tuzemských firem, které jsou důvěryhodnými klienty i dodavateli. Členy Podnikatelské platformy Helas, kterou Agentura Helas vytváří již od roku 1997, jsou čeští podnikatelé, podnikatelky, manažeři a majitelé firem. Jsou to osobnosti - zajímavé, nezávislé, inovativní, spolehlivé a především: nevzdávají se. Spolu tak máme vzácnou možnost vytvořit si vlastní společné mikroklima, kde se dobré české firmy vzájemně podrží. Propojí se, najdou nové zdroje, nové kontakty, nové příležitosti, inspiraci a úlevu v pocitu, že nejsou samy," dodává.


"Pro mě je OCP úžasným projektem, a to hned ze dvou důvodů. Pro všechny finalistky je to veřejné uznání toho, že jsou dobré ve svém oboru, že léta tvrdé práce, která mají za sebou, někdo skutečně vidí a ocenění. V korporátu či veřejné instituci může být člověk oceněn, protože si toho všimne jeho nadřízený a pochválí ho. My podnikatelé žádné nadřízené nemáme, a platforma Helas a OCP je jedním z mála míst, která tu pochvalu mohou vyslovit. Druhým důvodem je to, že nejde jen o okamžik vyhlášení vítězek a rozdání cen, ale že se již druhým ročníkem povedlo vytvořit úžasnou komunitu finalistek, které si mezi sebou říkají holky a setkávají se při nejrůznějších příležitostech," vysvětluje patronka letošního ročníku Kateřina Šrámková, ředitelka zámeckého resortu Zámek Loučeň.


V letošním roce splnilo kritéria účasti v projektu více jak 32 tisíc podnikatelek.

"Z našich analýz vyplývá, že 68 % finalistek OCP 2020 působí na trhu 10 let a méně, přičemž téměř dvě třetiny z nich jsou ve věku 41 až 60 let. Mezi finalistkami stejně jako minulý rok tedy převládají ty, které dokážou využít svých zkušeností v oboru a zároveň se přizpůsobit aktuálním trendům a situacím. Ve srovnání s minulým rokem je v letošním ročníku mírně více finalistek do 30 let, což je jistě pozitivní trend. Z regionálního hlediska stále platí, že nejvíce finalistek podniká v Praze, konkrétně 35 %, nicméně ve srovnání s minulým ročníkem se jejich podíl snížil o 3 procentní body. Více než 10 % finalistek je potom ještě z Jihomoravského a Moravskoslezského kraje a 9 % finalistek podniká ve Středočeském kraji. Je zajímavé, že nejvyšší podíly finalistek jsou dlouhodobě z těchto krajů a ostatní finalistky potom působí rovnoměrně v dalších 7 krajích," sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.


Auditorem letošního ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK je společnost Esop.

"Domnívám se, že situace, která v souvislosti s bojem proti pandemii nastala, pro nás byla mezníkem pro řešení stylu práce, pomohla nám získat nové zkušenosti v možnostech naší práce "na dálku" včetně komunikace s obchodními partnery, řízení zaměstnanců a procesů. Jako žena vedoucí ryze dámský kolektiv v oblasti účetnictví, daní a auditu si dovolím říci, že jsme si s kolegyněmi všechny rozšířily obzory, jak může žena moderně z rodinného zázemí zvládat své pracovní povinnosti. U řady z nás se home-office výborně osvědčil a vyzkoušely jsme si, že touto formou je možné kvalitně zajistit výkon práce, absolvovat porady, školení a v podstatě si tím zefektivnit některé pracovní pozice a ušetřit náklady a čas na cestovné," říká Daniela Burianová, auditor a daňový poradce společnosti ESOP účetní a daňová kancelář.


Záštitu letošnímu ročníku udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

"Letos na jaře jsme se kvůli pandemii koronaviru všichni dostali do situace, která tu nikdy předtím nebyla. Pro podnikatelky to bylo obzvlášť obtížné, musely ze dne na den zavřít provozovny, a protože se zavřely i školy, přibyla k tomu celodenní domácí péče o děti. Snažili jsme v tom všem lidem maximálně pomoci, připravili jsme programy za desítky miliard, které lze zpravidla využívat i teď," říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: "Je to nelehká doba pro každého z nás. O to víc si vážím všech žen, které v ní obstály a znovu tak potvrdily, že se umí poprat se vším, co život přináší. A velmi si cením všech podnikatelek, které v byznysu pokračují dál. Patří jim za to uznání, podpora a velké dík."


Generální partner projektu, ČSOB udělí i letos cenu v kategorii Výjimečná podnikatelka.

"Každá krize, a zvlášť ta nečekaná, může být pro mnoho podnikatelů a podnikatelek příležitostí. Řada firem se dostala pod velký tlak, mnohé z nich musely zásadním způsobem změnit svůj byznys. Právě schopnost umět včas zareagovat, dokázat se s tím rychle vypořádat a přizpůsobit se ukazuje, kdo je opravdu výjimečný. Přesně taková by měla být vítězka kategorie ČSOB Výjimečná podnikatelka," dodává Petr Manda, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.


Jedním z hlavních partnerů soutěže je společnost Vodafone.

"Stávající situace nahrává on-line režimu a napomáhá i jakési revizi technologií ve firmách a domácnostech. Některé ženy si od technologií stále udržují odstup, ale ženy podnikatelky, se kterými jsem měla možnost se potkat, se v online a digitálním světě velmi dobře orientují. Na technologie se dívají svým ženským praktickým pohledem. Zajímá je, zda jim ušetří čas nebo usnadní práci. My ve Vodafonu ženy podporujeme a fandíme českým podnikatelkám, pro které je často jejich živnost nejlepší alternativou, jak skloubit práci a rodinný život. Jsme připraveni je pomocí našich digitálních nástrojů posouvat dál," říká obchodní manažerka Vodafonu pro internet věcí Pavlína Zemanová.


O tom, která z dam letos získá Cenu za digitální transformaci letos rozhodnou představitelé společností Microsoft a DAQUAS.

"Alfou i omegou úspěšného byznysu jsou komunikace, spolehlivost a bezpečnost. To platí jak ve vztahu ke klientům, tak uvnitř každé firmy či jejího "širšího týmu" spolupracujících dodavatelů. Důležitost fungující komunikace jsme si palčivě uvědomili, jakmile se nám do cesty postavily nečekané bariéry, spolehlivost je kategorie, na niž dbá každá dobrá podnikatelka zcela přirozeně. Bezpečnost IT prostředí je však oblastí, na kterou se často pomyslí, až když už je pozdě. Tady je ovšem správnou strategií jedině prevence! Už proto, že vyjde mnohem levněji než náprava následků zanedbání," říká Jakub Mádle, Partner Business & Development Lead, Microsoft. "Vítězku Ceny budeme hledat určitě mezi těmi dámami, které nepovažují IT nástroje za nutné zlo, ale těmi s rozletem a fanta zií, které v nich nacházejí způsoby, jak si život udělat hezčím. Ať už tím, že se zbaví otravné rutiny, nebo tím, že najdou nové cesty k zákazníkům s využitím moderních IT služeb. Ty, které se nebojí experimentovat a zároveň dodržují základní pravidla etická, bezpečnostní, právní. Oceníme nápad, oceníme i přístup ke spolupráci s IT profesionály, neboť víme, že to spolu nemají někdy lehké," prozrazuje Darina Vodrážková, Strategy Lead společnosti DAQUAS, s.r.o.


Cena za inovativní řešení bude předána pod patronací Generali Česká Pojišťovna, která je také hlavním partnerem projektu.

"V oblasti financí, a tedy i v pojišťovnictví, se prosazují hlavně technologie, které mají pro klienty jasné benefity a přidanou hodnotu. Například umožní pohodlnější sjednání pojištění či komunikaci s pojišťovnou, zrychlí vyřízení pojistných událostí apod. Uspěje ten, kdo toho v této oblasti nabídne víc. A já jsem ráda, že v Generali České pojišťovně se můžeme pochlubit tím, že v digitalizaci a využívání moderních technologií jsme už nyní velmi daleko a umíme toho opravdu hodně." Šárka Dolanská, Krajská ředitelka Praha II, Generali Česká pojišťovna.


Podnikatelky se mohou do letošního ročníku hlásit do 28. září 2020. Vyhlášení vítězek proběhne v rámci Dne českých podnikatelek 26. listopadu 2020 v sídle společnosti Microsoft Praze.

"Ráda bych na tomto místě vyzvala všechny podnikatelky, které vyhověly kritériích soutěže, aby využili šance a do projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK se přihlásily. Jistě, momentálně možná řešíte jiné záležitosti a na nějaké "soutěžení" nemáte ani pomyšlení, ale vězte, že zapojení se do projektu vám přinese šanci, jak posunout svůj byznys vpřed, dáte vědět veřejnosti, že tu jste a že se vám daří, že jste firma, se kterou je dobré obchodovat," doplňuje Helena Kohoutová.


KRITÉRIA: Do OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK - OCP se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta CRIF - Czech Credit Bureau, který jejich firmu doporučil na základě analýzy, která mimo jiné zohledňuje i dostupnost účetních závěrek za roky 2016-2018, minimální roční obrat firem od 10 milionů Kč (tržby roku 2019) a hodnocení iRating ve stupních 1-11. Splňovat musí pravidlo 100% vlastnictví a českého občanství. Doba podnikání musí být minimálně 4 roky.


Soutěžní kategorie:

ČESKÁ PODNIKATELKA, KTERÁ PODNIK VLASTNÍ A ŘÍDÍ
Udělují se ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10-30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30-80 milionů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 milionů Kč a více).


CENA ČSOB - VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA
Zde se hodnotí výjimečná podnikatelka bez ohledu na počet zaměstnanců, dále vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a dalších aspektů její činnosti. Uděluje se jedna cena. Patronem této ceny je generální partner.


CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY
Zde se hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.


CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ - pod patronací Generali České pojišťovny Zde se hodnotí inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.


CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI - pod patronací Microsoft a DAQUAS V rámci této kategorie hledáme příklady toho, jak české firmy pomocí moderních technologií zlepšily své podnikání v různých oblastech. Například, jak díky moderním technologiím lépe a efektivněji oslovují své zákazníky nebo dávají svým zaměstnancům prostor pro hledání vlastních cest k dosažení cílů a umožňují jim lépe slaďovat pracovní a osobní život, nebo že zlepšují své procesu a provoz (od výroby přes logistiku a administrativu až po marketing), či díky moderním technologiím inovují stávající nebo vytváří zcela nové produkty a služby.


Projekt Ocenění Českých Podnikatelek - OCP podporuje české podnikatelky, oceňuje jejich projekty, inovace, ekonomický růst, osobní přístup, společenský dopad a kultivaci podnikatelského prostředí. Již od roku 2008 poukazuje na společenskou odpovědnost drženou v rukou českých žen a pomáhá budovat hrdé Česko. Podnikatelkám přináší nové zkušenosti a inspiraci a nabízí příležitost získat nový nadhled, a ještě větší uspokojení z podnikání.