Adam Plachetka & Ondřej Havelka a jeho Melody Makers: NEBE NA ZEMI

02.06.2023

Adam Plachetka & Ondřej Havelka a jeho Melody Makers pějí písně Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha. CD najdete na www.radioteka.cz.

Je známo, že Adam Plachetka v poslední době s oblibou překračuje hranice světa klasické hudby a vydává se do hudebních oblastí dosud jím neprobádaných.

Jistě mnozí zaznamenali jeho projekty muzikálové či operetní. Dlužno říci, že tyto výlety do mimooperních žánrů uskutečňuje jako výsostný profesionál, dokonale poučen, s plným nasazením a tvůrčí invencí. A tak jej jeho neposedný duch znovu žene za novým dobrodružstvím a znovu do království lehkonohých múz. Tentokrát, okouzlen melodiemi Jaroslava Ježka a vtipnými, duchaplnými texty Voskovce a Wericha, obrací svůj zájem k repertoáru Osvobozeného divadla. A nás pochopitelně tuze těší, že si ke spolupráci přizval nás, tedy mě a můj band Melody Makers.

Nepřejícní šťouralové jistě v ten ráz vykřiknou: Bláhovost! Nerozum! Nikdo nikdy už to přece nezazpívá líp než V+W na původních nahrávkách z třicátých let!

Naopak vstřícný futurista by však mohl oponovat slovy: A proč ne?! Je to výzva z rodu mimořádných, ale vrchol Mount Everestu se také zdál býti nedosažitelný, a dnes už na něj vyšplhali mnozí, a někteří dokonce bez šerpů. (Zde musím poznamenat, že my máme za sebou spolehlivou bandu synkopických šerpů, na jejichž záda jsem už mnohokrát naložil náklad přetěžký, a přesto jej zdárně dopravili k našim posluchačům.) A navíc! – písně J+V+W patří nepochybně do zlatého fondu českého kulturního dědictví a byl by hřích nechat je v archivech toliko zapadat prachem.

A to bohužel hrozí, vždyť příslušníci mé generace, pokud se alespoň trochu zajímali o naši kulturu meziválečného období, uměli mnohé kusy Osvobozeného zpaměti, na rozdíl od dnešních mladých lidí, jejichž povědomí o těchto písňových skvostech je venkoncem pramalé. I proto je důležité uvádět je znovu v život a přinášet, byť zprostředkovaně, k uším posluchačů.

Dramaturgii alba jsme postavili na žánrové pestrosti, pro skladatele Jaroslava Ježka tak typické – od osobitých ohlasů jazzových a swingových přes originálně pojatá blues a lyrické písně milostné až po brilantní vtipné parodie. Také interpretační pojetí je záměrně různorodé. Některé kusy jsme pojali pietně v duchu Ježkova orchestru Osvobozeného divadla, u jiných jsme byli inspirováni Werichovými remaky z padesátých let s Orchestrem Karla Vlacha. Ve dvou případech jsem dokonce oslovil skladatele Petra Wajsara, aby uchopil skladby zcela po svém, a musím říci, že jeho moderní aranžmá přinášejí vskutku nový esprit a mě velmi baví.

A konečně: jaká byla spolupráce s Adamem Plachetkou? Příjemná, otevřená, tvůrčí, jedním slovem skvělá. Adam mne přijal i respektoval jako poněkud staršího mentora, který má s interpretací populární hudby meziválečného období již dlouholeté zkušenosti. Já se naopak z pozice jakéhosi režiséra snažil ctít jeho mimořádné schopnosti špičkového pěvce. A pokud nastala nad nějakým aspektem diskuse, vždy spěla ke konstruktivnímu řešení. Ostatně o tom svědčí i útržky fotodokumentace, pořízené během naší spolupráce.

Ondřej Havelka

Obsah:

LP strana A:

David a Goliáš (J. Ježek / J. Voskovec, J. Werich) 2:47

Ezop a brabenec (J. Ježek / J. Voskovec, J. Werich) 2:25

Tmavomodrý svět (J. Ježek / J. Voskovec, J. Werich) 4:40

V domě straší duch (J. Ježek / J. Voskovec, J. Werich) 3:01

Láska zhrzená / Na Poříčí dítě křičí (J. Ježek / J. Voskovec, J. Werich) 2:56

LP strana B:

Svítá (J. Ježek / J. Voskovec, J. Werich) 3:43

Tři strážníci (J. Ježek / J. Voskovec, J. Werich) 3:06

Proč nemohu spát (J. Ježek / J. Voskovec, J. Werich) 4:02

Vyznání lásky (J. Ježek / J. Voskovec, J. Werich) 4:33

LP strana C:

Nebe na Zemi (J. Ježek / J. Voskovec, J. Werich) 2:42

Klobouk ve křoví (J. Ježek / J. Voskovec, J. Werich) 6:32

Šaty dělaj' člověka (J. Ježek / J. Voskovec, J. Werich) 1:43

Bugatti Step (J. Ježek) 2:34

Když se usmívala (J. Ježek / V. Vančura) 2:23

LP strana D:

Pochod stoprocentních mužů (J. Ježek / J. Voskovec, J. Werich) 2:21

Barcarola (J. Ježek / A. Hoffmeister) 5:06

Holduj tanci, pohybu (J. Ježek / J. Voskovec, J. Werich) 3:09

Rub a líc (J. Ježek / J. Voskovec, J. Werich) 3:32

Celkový čas 62:05

Autor: Petr Mráček
Foto: Archiv rozhlasu