Aplikace Lisa z Fakulty aplikovaných věd pomáhá lékařům s výzkumem jater a léčbou rakoviny

05.12.2019

Lékaři, kteří se věnují pacientům s nádorovým onemocněním jater, dostávají nového pomocníka. Za aplikací Lisa (Liver Surgery Analyser - analyzátor jaterní chirurgie) stojí Miroslav Jiřík z katedry kybernetiky a výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), který rovněž pracuje v Biomedicínském centru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Díky aplikaci může lékař ještě před operací vědět, jak velký bude takzvaný zbytkový objem jater po případném odstranění části s nádorem, a tomu přizpůsobit strategii léčby.

Ing. Miroslav Jiřík, Ph.D., se dlouhodobě věnuje metodám počítačového vidění a strojového učení v oblasti medicínských aplikací. Jeho aplikaci Lisa udělila 26. listopadu biotechnologická společnost Roche cenu Czech DIGI@MED Award 2019 za inovativní myšlenku využívající digitální technologie ve zdravotnictví.

"K nalezení současného výzkumného směru a významnému pokroku výzkumného tempa došlo po navázání spolupráce s výzkumným týmem Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně v Biomedicínském centru. Do budoucna plánujeme rozšiřovat možnosti aplikace o dokonalejší model prokrvování a provádět hlubší ověřování v klinické praxi," popisuje Miroslav Jiřík.

Aplikace Lisa je platforma pro podporu výzkumu prokrvování jater. Předoperační odhad velikosti jater po odstranění nádoru zakládá na takzvaném cévním stromu jater z CT snímků pořízených počítačovými tomografy.

"Unikátním přínosem naší aplikace je schopnost zpracovávat i CT data s rozlišením na úrovni mikrometrů, které zachycují nejjemnější cévní struktury. Tato data pak slouží k výzkumu proudění krve játry a modelování průtoku krve s výhledem na klinické použití," dodává Miroslav Jiřík.

Aplikace tak rozšiřuje lékařům a výzkumníkům možnosti současné klinické péče o pacienty a umožňuje jim provádět operační výkony na hranici operovatelnosti. Kromě toho Lisa také dokáže odhadnout regenerační potenciál zbytku jater po operaci.

Cenu Czech DIGI@MED Award 2019 udělila Miroslavu Jiříkovi hodnoticí porota renomovaných odborníků, působících dlouhodobě ve zdravotnictví, a osobností z oblastí IT technologií. Vyhlašující společnost Roche patří z hlediska tržeb k největším farmaceutickým a biotechnologickým společnostem na světě a cenou Czech DIGI@MED Award 2019 podporuje mladé inovátory a jejich myšlenky.