Byly předány medaile Hasičského záchranného sboru ČR

02.11.2019

Již tradičně, u příležitosti výročí Dne vzniku samostatného československého státu, ocenil Hasičský záchranný sbor České republiky medailemi a plaketami své příslušníky a osobnosti, které se dlouhodobě zasazují o vynikající spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR, a podílí se tak na zajištění bezpečnosti občanů České republiky.

Více než 100 medailí předal ve čtvrtek 31. října 2019 generální ředitel HZS ČR genpor. Drahoslav Ryba v rámci slavnostního ceremoniálu na zbirožském zámku.

Město Zbiroh nebylo pro tuto významnou událost vybráno náhodně. Ve městě se nachází rozsáhlý areál HZS ČR, kde kromě roty Záchranného útvaru HZS ČR, pracoviště Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR (včetně dislokace Národní základny humanitární pomoci), a Školního a výcvikového zařízení HZS ČR, lze nalézt též muzejní expozici požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Medaili "Za statečnost" uděluje tradičně ministr vnitra občanům, kteří svým pohotovým, profesionálním jednáním, často s nasazením vlastního života, zachránili někomu život. Letos byli takto oceněni celkem tři stateční.

Tím prvním je Milan Hrbek ze Středočeského kraje, který dne 16. května projížděl obcí Suchdol v okrese Kutná Hora, když si všimnul černého dýmu nad domem. Zastavil a uviděl, že hoří uvnitř přilehlé stodoly. Vyběhl na pomoc, když ho u vrat zastavila sousedka s informací, že na zahradě může být agresivní německý ovčák. I přes toto riziko se pan Hrbek vydal na pomoc. Od vrat viděl staršího pána, který vzal zahradní hadici a pokoušel se požár hasit. Poté, co pán vstoupil do hořící stodoly, se ale zhroutil k zemi. Pan Hrbek neváhal, otevřel si vrata, doběhl do hořící stodoly a vytáhl ležícího pána z plamenů ven. Tím mu zachránil život.

Dalšími dvěma statečnými jsou zachránci z Ústeckého kraje, Martin Bernt a Josef Pikeš. Oba se dne 22. září letošního roku stali svědky dopravní nehody, při které došlo k požáru vozidla. V havarovaném vozidle zůstal zaklíněný řidič. Oba muži neváhali, a přes riziko, které jim v hořícím vozidle hrozilo, vyprostili zaklíněného řidiče, přesunuli jej do bezpečí a poskytli mu základní zdravotní péči. To vše ještě před příjezdem první jednotky hasičů. Oba při záchraně muže utrpěli zranění o sklo havarovaného vozidla. Svým pohotovým jednáním a s nasazením vlastního života zachránili zraněnému řidiči život.

Medaile za statečnost si převzali také dva příslušníci HZS ČR, plk.Mgr. Miloslav Vašák a nstržm. Petr Hlávka, kteří prokázali rozhodnost a statečnost mimo výkon služby.

Plk. Mgr. Miloslav Vašák, příslušník HZS Pardubického kraje, byl v červenci letošního roku na dovolené v Itálii. Hned první den zde v aquaparku zachránil život malému chlapci. Při koupání si všimnl chlapce již bezvládně ležícího v hloubce na dně bazénu. Společně ještě s jedním mužem chlapce vytáhli z vody, a protože nejevil známky života, okamžitě zahájili resuscitaci. V resuscitaci pokračovali 20 minut, kdy po 10 minutách se chlapce podařilo oživit. Bylo ale potřeba udržet ho při životě do příletu vrtulníku, který ho transportoval do nemocnice. Oceněný sice strávil první den své dovolené vysvětlováním na policii, ale přišla i dobrá zpráva od děkující matky chlapce, že se chlapec v nemocnici postupně probouzí z umělého spánku a nebude mít ani poškození mozku.

Nstržm. Petr Hlávka, příslušník HZS Jihomoravského kraje, který se jako člen jednotky SDH Velké Pavlovice v srpnu letošního roku účastnil záchranných prací při vyproštění muže zasypaného v 10 metrů hluboké studni. Ve snaze zachránit uvězněného muže projevil nstržm. Hlávka nebývalou odvahu, když se do studny slanil a provedl průzkum na dně se snahou navázat s osobou kontakt. Horní část ostění studny byla velmi nestabilní a hrozilo nebezpečí dalšího závalu. Svým chováním dostál slibu, který složil při nástupu k HZS, že při záchraně nebude váhat nasadit vlastní život.

Uděleny byly také medaile "Za zásluhy o bezpečnost". Těmi jsou oceňováni občané, zástupci státní správy a samosprávy, ostatních složek integrovaného záchranného systému a dalších spolupracujících organizací za dlouhodobé obětavé pracovní úsilí, za osobní iniciativu a za zásluhy o rozvoj požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. 24 oceněných si odneslo "Čestnou medaili" zejména za významnou a dlouhodobou spolupráci s HZS ČR.

Posledním oceněním byly Plakety HZS ČR. Mezi oceněnými byli také tři lidé, kteří se významně podíleli na záchraně života nebo zdraví. Ocenění si převzal pan Václav Tolar z Ústeckého kraje, který jako náhodný svědek dopravní nehody, zachránil život řidiči havarovaného vozidla. K dopravní nehodě došlo v září letošního roku. Po nehodě s požárem skončilo vozidlo na pravém boku v příkopu a byla zdeformovaná jeho přední část. Pan Tolar zastavil svůj tahač návěsů a spěchal na pomoc. Vyprostil zraněného řidiče z vozu, dopravil ho do bezpečí za nákladní automobil a poskytnl mu první pomoc.

Dále nprap. Bc. Michal Veselý, příslušník HZS Středočeského kraje, který pracuje jako inspektor na oddělení informačních systémů a pomohl při záchraně života ženy při těžké dopravní nehodě. K té došlo v lednu letošního roku. Narazil při ní nákladní automobil do osobního vozu. Oceněný projížděl v tu dobu kolem, okamžitě zastavil a začal pomáhat. Zraněnou ženu resuscitoval až do příjezdu Zdravotnické záchranné služby, druhé osobě ve vozidle už bohužel nebylo pomoci.

Oceněn byl také pprap. František Lokaj, příslušník HZS Pardubického kraje, který svým aktivním přístupem a rychlým a rozhodným zásahem pomohl ženě, která během divadelního představení upadla do bezvědomí. Už samotný přesun ženy na divadelní chodbu v průběhu představení nebyl snadný, bylo potřeba překonat sedačky na balkóně divadla. Na chodbě začal okamžitě ženu resuscitovat, pomáhala mu v tom jeho přítelkyně, zdravotní sestra. Herci divadla přinesli přenosný defibrilátor, ten však nakonec nemusel být použit. Žena přišla po chvíli k vědomí a byla předána do péče Zdravotnické záchranné služby. Divadelní představení mohlo pokračovat a za okamžitý a bezchybný zásah poděkovali diváci oceněnému potleskem.

V odpoledních hodinách byly ve Zbirohu uděleny Medaile "Za věrnost I. stupně" za 30 let příkladného plnění služebních povinností a za vzornou reprezentaci HZS ČR navenek. Celkem bylo věrnostní medailí oceněno 58 příslušníků. Mezi nimi nebyli pouze hasiči zařazení ve výjezdu, ale také velitelé čet, družstev a stanic, ředitelé územních odborů až po ředitele HZS krajů. Oceněni byli i specialisté z oblasti stavební prevence, operačního a krizového řízení, ochrany obyvatelstva a další.

"Udílení medailí patří mezi nejvýznamnější a nejslavnostnější události Hasičského záchranného sboru České republiky. Je mi ctí, že se opět mohu setkat s tolika statečnými a výjimečnými lidmi, a osobně jim touto formou poděkovat. Jsem velmi rád, že i letos mohu udělit ocenění osobnostem, které se svými výjimečnými činy zasloužily o záchranu lidských životů, o lepší fungování Hasičského záchranného sboru České republiky, i o zlepšení bezpečnosti našeho státu. Lidem, kteří svojí každodenní prací přispívají k tomu, že se v naší krásné zemi žije lépe a bezpečněji." Řekl ve svém proslovu k oceněným genpor. Drahoslav Ryba.