Celostátní projekt Nemocnice ČR 2021

24.11.2021

Organizace HealthCare Institute o.p.s. si Vám dovoluje předložit výsledky 16. ročníku celostátního projektu "Nemocnice ČR 2021", který byl realizován v období od 1. února do 31. srpna a bylo do něj zapojeno 150 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky.

Cílem je sestavit žebříček nemocnic dle jejich finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti ambulantních, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců nemocnic. Vyhodnocení projektu probíhá za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací - Balanced Scorecard. Výstupy projektu poskytujeme zpětně manažerům nemocnic, aby mohli snadněji pracovat na zkvalitnění zdravotní péče v České republice.

Výsledky celostátního hodnotícího projektu "Nemocnice ČR 2021" naleznete v tabulce níže: