Dagmar Soukupová získala Cenu ministra zdravotnictví za rok 2018

05.12.2018

U příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených se v pondělí 3. prosince uskutečnilo v prostorách Španělského sálu Pražského hradu slavnostní předávání Cen ministra zdravotnictví za rok 2018. Velké blahopřání Karlovarského kraje patří paní Dagmar Soukupové, vedoucí zdravotního úseku Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, která získala cenu za rozvoj zdravotně sociální péče.

Výroční cena je určena osobnostem, které se významným a mimořádným způsobem zasloužily o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům České republiky.

"My, kteří máme to štěstí a prožíváme své dny na tomto světě ve zdraví, bychom za to měli být vděční. Velmi si vážím toho, že mezi námi existují i lidé, kteří věnují svůj čas a energii těm bližním, kteří na rozdíl od nás neměli to štěstí a dlouhé roky nebo i celý život se musí potýkat se zdravotními obtížemi. Tito obětaví lidé si zaslouží naše veřejné uznání," uvedl při předávání cen ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Paní Dagmar Soukupová pracuje ve prospěch osob se zdravotním postižením více než dvanáct let. Při své práci využila celoživotních zkušeností ze zdravotnictví a brzy se stala uznávaným odborníkem v oblasti poskytování zdravotní péče zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům. Působila jako první předsedkyně Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách a v současné době zastává pozici místopředsedkyně. Zabývá se zvyšováním odborné a profesní úrovně činností zdravotních pracovníků v sociálních službách a podporou a rozvojem jejich jednotlivých odborností. Mezi odbornou veřejností je ceněna především pro výbornou znalost problematiky v oblasti vykazování zdravotní péče

Zdroj: Krajský úřad Karlovarského kraje