Češi získali rekordní částku z grantového programu Kreativní Evropa. Úspěšní žadatelé si rozdělí přes 10 milionů eur

18.06.2023

Grantový program Evropské komise Kreativní Evropa na podporu kulturních a kreativních odvětví rozdělil v roce 2022 mezi české projekty rekordní částku přes 10 milionů eur. Více než 8,5 milionu eur putovalo do audiovizuálního odvětví prostřednictvím grantů Kreativní Evropa MEDIA, 1,6 milionu eur rozdělila Kreativní Evropa Kultura zejména do projektů evropské spolupráce.

"Uspět v Kreativní Evropě není jednoduché. Kromě kvalitně napsané žádosti je třeba předložit silný a aktuální obsah, který dosahuje evropské úrovně. Je skvělé, že řada českých kulturních organizací na tuto metu dosáhne," shodují se vedoucí částí programu Kultura a MEDIA, Magdalena Müllerová a Vlaďka Chytilová.

VÝSLEDKY – KREATIVNÍ EVROPA MEDIA

Objem prostředků, které získali z programu Kreativní Evropa žadatelé z oblasti filmového průmyslu v České republice, činil v roce 2022 celkem 8 579 848 eur. Tato částka je dosud nejvyšší v historii programu v ČR a je čtyřnásobkem průměrné částky udělované v předchozích letech (cca 2 mil eur ročně). "To souvisí jednak s úspěšností českých žadatelů, jednak s vyššími částkami udělenými v okruzích, kde byla podpora určena na dva nebo tři roky. A také s novým způsobem vykazování výsledků, kdy je možné do celkové podpory pro ČR započítat i částky určené českým partnerům v projektech se zahraničním koordinátorem," vysvětluje vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa MEDIA Vlaďka Chytilová.

Filmoví producenti získali na vývoj 28 projektů celkem 946 784 eur. Díky této podpoře vznikne napříkladtelevizní historická minisérie Agnes/Já, Anežka(Producent: Axman Production/Film Kolektiv, scénář Tereza Brdečková). Hlavní roli ve dvoudílném životopisném filmu, který se odehrává ve 13. století ve střední Evropě a vypráví o české princezně Anežce České, ztvární Eliška Křenková.

V roce 2022 bylo do kin uvedeno několik filmů, které podporu na vývoj získaly v minulosti: hrané filmy Il Boemoa Jan Žižkaa dokument Adam Ondra: Posunout hranice. Kromě toho měla na Berlinale a poté v České televizi premiéru i podpořená minisérie Podezření. Letos budou mít premiéru také dva již dříve podpořené filmy. Na podzim 2023 vstoupí do kin český sci-fi film Bod obnovy (Film Kolektiv), který bude v evropské premiéře uveden na MFF Karlovy Vary. Na festivalu v Annecy bude mít mezinárodní premiéru celovečerní animovaný snímek Tonda, Slávka a kouzelné světlo (nutprodukce).

V okruhu Films on the Move (bývalá Selektivní podpora) byla podpořena distribuce 20 evropských filmů celkovou částkou 324 840 eur, např. Trojúhelník smutku, Korzet, Modrý kaftan nebo Titina, psí polárnice.

Kromě toho nyní zpětně známe také využití prostředků Automatické podpory distribuce z posledních výzev starého programu. Celkem jde o 639 167 eur reinvestovaných do 52 filmů.

V roce 2022 byla poprvé vyhlášena výzva v okruhu Vývoj videoher a imerzivního obsahu, která je nově otevřena nejen videoherním vývojářům, ale i produkčním společnostem. Podporu ve výši 150 000 eur v něm získala společnost Kube Games na videohru Imperiums New World.

Do okruhu TV and Online Content jsou kromě projektů určených pro TV vysílání nově zahrnuty i projekty pro online/VOD platformy. V tomto okruhu byly úspěšné 2 české společnosti v roli partnera, které na hrané seriály Families Like Ours a Hagen získaly celkem 1 340 983 eur.

V oblasti festivalů se v novém programu střídají výzvy pro jednotlivé festivaly a pro sítě festivalů, vždy s podporou určenou na dva roky. V roce 2022 tak byla podpořena 1 síť festivalů s českým koordinátorem, pořadatelem MFDF Ji.hlava se sítí dokumentárních festivalů Doc Alliance Festival Network. Ta získala částku 415 800 eur. Kromě toho byly členy podpořených sítí další dva české festivaly – Zlín Film Festival je členem sítě dětských filmových festivalů European Children Film Festivals Network, Anifilm pak členem Animation Festival Network sdružující festivaly animovaných filmů ze střední a východní Evropy.

Na dva roky byla podpora určena také v okruhu Markets and Networking, kde částku ve výši 685 146 eur získal dlouhodobě podporovaný projekt East Doc, organizovaný Institutem dokumentárního filmu.

V okruhu Vzdělávání byla udělena nejvyšší částka v dosavadní historii programu v ČR, a to na tři roky činnosti – 3 392 962 eur na 5 projektů. Jde o dlouhodobě podporované programy dok.incubator, Ex Oriente Film a Emerging Producers v oblasti dokumentárního filmu a MIDPOINT Series Launch a Feature Launch zaměřené na dramaturgii seriálů a celovečerních filmů. Českého partnera má také CEE Animation Workshop pro animované projekty.

V okruhu Online distribuce byli podpořeni 2 žadatelé z ČR celkovou částkou 684 166 eur, opět určenou na dva roky. Českého koordinátora má dlouhodobě podporovaný portál dokumentárního filmu www.dafilms.com provozovaný sdružením evropských dokumentárních festivalů Doc Alliance. V roli partnera pak byla nově podpořena společnost KVIFF.TV, která je součástí sítě VOD platforem ze střední a východní Evropy CEEYou.

Důležité je rovněž zapojení 33 českých kin v síti Europa Cinemas. Kina ve 22 českých městech díky tomu mohou čerpat podporu z programu Kreativní Evropa MEDIA na uvádění evropských filmů a aktivity pro mladé diváky.

CEEYou – Podpořený projekt přinese divákům více kvalitního obsahu

CEEYou je síť VOD platforem zaměřených na propagaci kvalitní, převážně evropské artové kinematografie. Sdružuje zástupce čtyř zemí střední a východní Evropy a pokrývá pět teritorií: New Horizons VOD (Polsko), KVIFF.TV (dříve Aerovod; Česká republika a Slovensko), Cinego (Maďarsko) a TIFF Unlimited (Rumunsko).Všechny platformy založily společnosti s rozsáhlými zkušenostmi s distribucí a uváděním artových filmů. Členové sítě mají podobné zkušenosti a cíle, takže spolupráce mezi nimi je přirozená.

"Souhrnný katalog platforem v síti obsahuje více než 1400 audiovizuálních děl, z nichž 70 % je evropských. Cílem projektu CEEYou je zakoupit 60 filmů během 24 měsíců trvání projektu. Kromě toho se chceme věnovat začínajícím filmařům ze střední a východní Evropy (Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko a Rumunsko) a přispět tak k rozšíření dostupnosti regionálního obsahu z území CEEYou. Naším záměrem je přinést divákům mnohem více kvalitního obsahu, rozšířit dosah zúčastněných platforem, zvýšit počet uživatelů a posílit platformy na jejich trzích," vysvětluje za projekt CEEYouTomáš Žůrek z KVIFF.TV.

VÝSLEDKY – KREATIVNÍ EVROPA KULTURA

Vlajkovou lodí programu jsou projekty evropské spolupráce. Dalšími oblastmi podpory jsou oběh evropských literárních děl (literární překlady), evropské platformy (rozvoj nových talentů mimo svou zemi), panevropské subjekty (podpora evropských orchestrů), a evropské sítě, které sledují nejnovější trendy a propojují profesionály v Evropě. Novinkou pro finanční rámec EU 2021–2027 jsou tzv. kaskádové granty. Příjemci těchto grantů dále distribuují menší granty a poskytují tak příležitost i jednotlivcům a méně zkušeným subjektům – jde především o Culture Moves Europe, čtyřletý program na podporu mobility rozvoje tvůrců a kulturních pracovníků.

"S rozpočtem 21 milionů eur Evropská komise podpoří až 7 000 umělců a kulturních profesionálů nehledě na jejich dosavadní zkušenosti. Je to velmi potřebný nástroj na podporu tvorby, navazování kontaktů v zahraničí či rozvoje kariéry. U nás je o program poměrně velký zájem," doplnila Magdalena Müllerová, vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Kultura.

Druhým kaskádovým grantem je Perform Europe zaměřený nascénická umění prostřednictvím udržitelných, inkluzivních, vyvážených a inovativních projektů.

Projekty evropské spolupráce

Projekty podporují spolupráci napříč obory, posilují evropský rozměr tvorby, šíření evropského uměleckého obsahu a rozvoj nových a inovativních postupů. Výzvy jsou zakotveny v průřezových tématech Evropské unie – Kultury (inkluze, snižování dopadů na životní prostředí a rovnost žen a mužů). Projekty mají rovněž přispět k realizaci vznikajících iniciativ Evropské unie, jako je například Nový evropský Bauhaus (NEB). 

Celkem bylo v roce 2022 z 682 žádostí podpořeno 169 projektů: 9 velkých, 28 středních a 132 malých. Z 15 českých žádostí uspělo 6 žadatelů (vedoucích projektů), celkem se projektů účastní 19 českých subjektů (vedoucích projektů a spoluorganizátorů), které obdržely podporu ve výši 1 620 604 eur. 

Mezi malými projekty figuruje 13 českých subjektů, z čehož je 6 vedoucích projektů a 7 partnerů. Například MAS Rozkvět vede projekt Culinary Heritage of the Cistercians in Central Europe (CulHerCis), který oživí dávno zapomenuté recepty z cisterciáckých klášterů a představí je veřejnosti. Koordinátorem je také Institut umění – Divadelní ústav (IDU) a to v projektu Active CITY(zens),díky kterému ožijí nečekaná místa kulturou. Zahrady soutoku vedou projekt Umbrella for Music Curators (UFMC) zaměřený na zvýšení konkurenceschopnosti evropské nezávislé či nekomerční hudby. MeetFactory působí v rámci projektu Sustainability is in the AiR (SAiR) a bude se věnovat udržitelnému fungování rezidenčních center či podpoře udržitelných uměleckých postupů a zlepšování profesních příležitostí pro umělce/umělkyně.
Orchestr Berg je součástí projektu Renewable Music. V4 Composers for Sustainability (RenMus), jenž oživuje činnost skladatelů soudobé hudby po dvou letech pandemie covidu-19 a ve světle hrozící celosvětové klimatické katastrofy a vznikající energetické krize.

Středně velkých projektů se účastní 4 české organizace. Jde například o Akademii múzických umění, která se prostřednictvím DAMU účastní aktivit "regeneračního" projektu UNLOCK THE CITY! Theatre as Tool for Post Pandemic Sustainable Transformation of the European Urban Landscape, jehož cílem je vyvinout integrovanou pracovní metodu, kombinující výzkum s divadelní praxí.

V rámci velkých projektů působí v rolích spoluorganizátorů 2 české organizace: Spolek Kultura & Management v projektu Open House Europe, jehož cílem je podpořit inkluzivnější debatu o architektuře jako společné evropské identitě, přiblížit hodnoty kvalitních staveb široké veřejnosti a umožnit občanům zasazovat se – ze stavebního hlediska – o dobře navržené prostředí. Taneční sdružení 420People participuje na projektu Dancing Histor(y)ies – Binding Communities and Heritage Through Dance, jehož inovativnost spočívá v kombinaci památkových objektů, místních komunitních skupin a hostujících tanečních souborů.

Výzva Oběh evropských literárních děl podporuje překlady, vydání, distribuci a propagaci evropských beletristických děl. Celkem bylo podpořeno 48 projektů. Z českých nakladatelů uspěl projekt Větrných mlýnů High Five Project or Across Europe Throughout the Lines of Five Fictions, jenž – vedle samotného vydání pěti beletristických knih z pera pěti spisovatelů pěti evropských zemí – podpoří zahraniční výjezdy spisovatelů, profesní růst překladatelů či propojí literaturu s audiovizuálními díly.

Cílem výzvy Evropské platformy je podpora mobility začínajících evropských umělců a jejich děl po Evropě i mimo ni a jejich zviditelnění. Platforma musí zahrnovat minimálně 12 organizací z nejméně 12 účastnických zemí. I v roce 2022 nadále pokračoval projekt pražské MeetFactory SHAPE+ (Sound, Heterogenous Art and Performance in Europe Plus), představující platformu pro rozvoj kariéry, mobilitu, propagaci a budování kapacit začínajících evropských hudebníků a interdisciplinárních umělců působících v oblasti inovativní a experimentální hudby, zvuku a audiovizuálního umění. 

Výzva Evropské sítě má za cíl podporu evropských sítí kulturních a kreativních organizací, posílit schopnosti evropských kulturních a kreativních odvětví čelit společným výzvám, rozvíjet talenty, inovovat a vytvářet podmínky pro růst a tvorbu pracovních míst.  Mezi členy jednotlivých sítí figuruje celá řada českých organizací, například: Asociace muzeí a galerií ČR (Network of European Museum organisations, NEMo), Tanec Praha (European Dancehouse Network, EDN) ad.

Perform Europe jsou projekty podpořené v rámci výzvy v roce 2021, nicméně jejich realizace začala v roce 2022. Z celkového počtu 19 podpořených projektů uspěly 4 organizace, které figurují v 6 projektech: Terén/Centrum experimentálního divadla (Beyond Touring a Becoming […]), Tanec Praha (Springback Ringside a WOODS), Dafa Puppet Theater (Embodied Temporalities) a Nová síť (Crossing Borders: A European Rural Touring Project).

Active CITY(zens) – Podpořený projekt vytvoří nová místa pro kulturu

Projekt Active CITY(zens) má za cíl přetvořit městské lokality v Praze, Berlíně, Skopje a na Ukrajině v unikátní dějiště pro performance, zastřešené snahou o rozšíření publika pomocí akcí ve veřejném prostoru.

"Unikátní umělecké zásahy a performance promění lokality, které by obyčejně zůstaly opuštěné nebo sloužily spíše reklamě a komerci, v nečekaná místa pro kulturu. Inovativní přístup projektu spočívá ve strategické synergii digitálních a analogových technik performance a současných PR postupů. Tři vytvořené prototypy situací upoutají v krátkém časovém úseku pozornost kolemjdoucích, aby je nasměrovaly k uměleckým aktivitám podporujícím oživení komplexních městských prostor a ochranu komunitního dědictví," říká Michaela Buriánková, koordinátorkaprojektu Active CITY(zens) agenerální manažerka Pražského Quadriennale.

VÝSLEDKY – MEZIOBOROVÁ ČÁST

Mezioborová část programu Kreativní Evropa podporuje inovativní projekty na pomezí kultury, umění a technologií a od roku 2021 zcela nově i zpravodajská média a mediální výchovu. V roce 2022 v ní nebyl podpořen žádný český žadatel.

O PROGRAMU KREATIVNÍ EVROPA

Kreativní Evropa je program Evropské komise na podporu kulturních a kreativních odvětví (scénická umění, výtvarné umění, literatura, hudba, film, televize, herní průmysl, kulturní dědictví ad.). Program Kreativní Evropa se skládá z částí MEDIA, Kultura a mezioborové části.

V období 2021–2027 plánuje program Kreativní Evropa rozdělit 2,44 mld. eur. Na část MEDIA připadá 58 % rozpočtu, na část Kultura 33 % a na mezioborovou část 9 % rozpočtu.

Program Kreativní Evropa také stále silněji reflektuje průřezová témata EU jako jsou ekologická udržitelnost projektů, podpora rovnosti žen a mužů či zlepšení přístupu osob se zdravotním postižením a sociálně marginalizovaných skupin ke kultuře.

Zdroj: 2media

Zpracovala: Andrea Ježková