Česko-polské pohraničí nabídne Evropskou stezku hradů a zámků

30.07.2019

V přeshraničním evropském programu Interreg V-A Česká republika - Polsko byl letos na jaře doporučen k financování projekt s názvem Hrady a zámky nás spojují. Vedoucím partnerem je Destinační společnost Východní Čechy a partnery jsou Dolnoslezská turistická organizace a Orlické hory a Podorlicko.

"Je to turistický produkt, který už funguje na polské straně, teď by se k němu měla připojit i česká strana, která má na tomto území co nabídnout. Předpokládáme, že se zapojí celkem 41 hradů a zámků," informuje radní René Živný a pokračuje: "Evropská unie bude hradit 80 procent z celkových nákladů. Radní navrhli pro Destinační společnost zápůjčku na předfinancování projektu, konečné slovo ale bude mít srpnové Zastupitelstvo Pardubického kraje. Přispějeme také na spolufinancování."

Evropská stezka hradů a zámků se zaměřuje na milovníky oblíbeného kulturního turismu, který staví na mezinárodní úroveň. V tomto regionu tomuto projektu nahrává výjimečná koncentrace historických objektů.