Český červený kříž ve spolupráci s Pardubickým krajem ocenil pravidelné dárce krve

26.11.2019

V sále Jana Kašpara Krajského úřadu se uskutečnilo slavnostní ocenění pravidelných dárců krve, kteří v uplynulém roce dosáhli 120 bezpříspěvkových odběrů krve.

Z rukou radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra a předsedkyně Oblastního spolku Českého červeného kříže Pardubice Vladimíry Hanákové převzali Zlaté kříže 2. třídy. Na ten v letošním roce v Pardubickém kraji dosáhlo 71 dobrovolných dárců.

"Vážím si toho, že i v dnešní uspěchané době se mezi lidmi najde celá řada těch, kteří jsou ochotni pomoci druhým. O to více si cením takových, kteří to jako dárci krve, dělají pravidelně a dlouhodobě, navíc bez nároku na finanční odměnu. Krev se nedá ničím nahradit a je jí stále nedostatek. Každý z dárců s více než 120 odběry už daroval minimálně 54 litrů, celkem tak letošní ocenění darovali téměř 4 tisíce litrů této nejcennější tekutiny. Za takovou pomoc si všichni zaslouží naše obrovské díky a úctu," řekl radní odpovědný za zdravotnictví Ladislav Valtr.

Dobrovolní dárci krve jsou u nás oceňováni od roku 1964. Nejprve se udělovaly Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského do 40 odběrů. Zlaté kříže dárci dostávají od roku 1993. Za 80 odběrů Zlatý kříž 3. třídy, za 120 odběrů Zlatý kříž 2. třídy a za 160 odběrů Zlatý kříž 1. třídy. Ten dárcům uděluje Český červený kříž na celostátním slavnostním shromáždění.