ČEZ je TOP Zaměstnavatelem 2022. Potřetí za sebou zvítězil u studentů jako první volba při výběru zaměstnání

18.02.2022

Hattrick největší české energetiky v soutěži TOP Zaměstnavatelé: potřetí za sebou obhájila pozici absolutního vítěze s titulem Jasná volba v anketě, v níž hlasuje 12 000 studentů českých vysokých škol.

Kromě prestižní hlavní ceny ovládla stejně jako v předchozích letech i dvě vedlejší kategorie: jako vysněného zaměstnavatele označili Skupinu ČEZ také studenti technických oborů v kategorii Technik a zvítězila rovněž v odvětví Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl. Vysokoškoláci tvoří více než třetinu zaměstnanců ČEZ, v jaderných elektrárnách pak dokonce až polovinu. Chystaný tendr na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech zvýší poptávku zejména po absolventech technických oborů, budou potřeba stovky nových pracovníků nejen v ČEZ, ale také v dodavatelských firmách.

Anketa TOP Zaměstnavatelé pravidelně odhaluje, kam by univerzitní studenti po ukončení studia nejraději vyrazili budovat kariéru. Letos absolutně nejvyšší počet hlasů získala mezi více než dvanácti tisíci českých vysokoškoláků potřetí za sebou Skupina ČEZ. Hattrickem tak potvrdila svou "formu" a pověst nejžádanějšího zaměstnavatele z pohledu vysokoškoláků. ČEZ navíc bodoval i ve dvou dalších kategoriích: poosmé za sebou jej zvolili na první místo nejlepší studenti technických oborů a s přehledem zvítězil rovněž v oborové soutěži Energetika, plynárenství a petrochemický průmysl.

"Dynamika změn, kterými energetika v současnosti prochází, je obrovská. Neustále se objevují nové koncepty a nápady, přicházejí inovativní technologie, čím dál důležitější roli hraje digitalizace a umělá inteligence. Zároveň je to obor, na němž bez nadsázky závisí naše moderní civilizace, protože bez elektřiny zkrátka nefunguje téměř nic. Jsem proto velmi ráda, že mladí lidé vidí v energetice smysl a chtějí ji rozvíjet společně s námi," říká členka představenstva a ředitelka divize správa Michaela Chaloupková.

"Za klíčovou považujeme zejména dlouhodobou spolupráci a osobní kontakt se studenty. S řadou z nich se prostřednictvím našich nejrůznějších programů a stáží setkáváme už od střední školy. Tato otevřenost se nám vyplácí. Mám radost, že ČEZ vnímají jako perspektivního zaměstnavatele," uvedl personální ředitel ČEZ Josef Lejček.

Pro ČEZ jsou vysokoškolsky vzdělaní pracovníci klíčoví: tvoří více než třetinu zaměstnanců, v jaderných elektrárnách je to dokonce polovina (podle dat OECD činí podíl vysokoškoláků v populaci v ČR 24 %). Společnosti se dlouhodobě daří mladé lidi lákat: loni tvořil podíl nově přijatých zaměstnanců do 30 let celkem 38 %. Chystané spuštění tendru na nové jaderné bloky v Dukovanech ještě více zvýší poptávku ČEZ po technicky vzdělaných zaměstnancích.

Zatímco anketa TOP Zaměstnavatelé představuje nejžádanější firmy z pohledu studentů, neméně důležitá je i oborová cena Sodexo Zaměstnavatel roku. Ta přihlášené účastníky hodnotí na základě speciální metodiky PricewaterhouseCoopers zaměřené na řadu HR ukazatelů. I v této prestižní soutěži Skupina ČEZ pravidelně slaví úspěchy. Mateřská společnost ČEZ, a. s., loni v kategorii velkých firem (nad 5000 zaměstnanců) obsadila stříbrnou příčku, ČEZ Distribuce v kategorii středních firem (do 5 000 zaměstnanců) pak sdílené třetí místo.  

TZ ČEZ