Chybovat je lidské, pojistěte si proto i svá manažerská rozhodnutí

10.10.2023

Víte, jaký je nejrozšířenější mýtus ve světě podnikání? Že prý se vrcholní manažeři a šéfové nikdy nemýlí a vždycky mají pravdu. Omyl. Chybné rozhodnutí může přirozeně učinit každý. Čím výše v hierarchii společnosti, firmy či podniku ovšem člověk stojí, tím větší odpovědnost za svá rozhodnutí nese. A proto se špičkoví manažeři snaží svá chybná rozhodnutí omezit na minimum. Jestliže k nim ale dojde, nemusí být vůbec nic ztraceno. Pokud mají správné pojištění. 

Jak pojistit rizika podnikání?

Pojištění pro podnikatele má přirozeně mnoho podob. Jednu z jeho velmi užitečných variant ovšem představuje ta, která manažery, včetně členů nejvyššího top managementu, chrání před riziky, která představují jejich vlastní chybná rozhodnutí.

Práce ve vedení firem či institucí přináší značný stres, klade na každého vysoké nároky a často s sebou navíc nese nemalá finanční rizika, neboť dotyční mnohdy vůči společnosti odpovídají i svým majetkem. Finanční zátěž ovšem může znamenat i poškození dobrého jména firmy, jehož příčinou se může stát i jen jedno jediné nesprávné rozhodnutí.

Více klidu do nelehké práce proto přinášejí speciální podnikatelská pojištění. Například Kooperativa pro takové případy nabízí pojištění na škodu pro manažery obchodních firem. Pro koho přesně je určeno a k čemu všemu se hodí?

Pojištění, které kryje škody z pochybení manažerů

Tento typ pojištění chrání jak samotnou firmu, tak ale především členy orgánů společnosti při nutnosti náhrady škody způsobené v přímé souvislosti s výkonem jejich funkce.

Z pojištění lze hradit finanční škody, jež vznikly přímo dané společnosti, jejím společníkům, stejně jako škody způsobené třetím osobám, a to včetně státu a státních orgánů.

Náklady tak pokryje například v souvislosti:

 • s újmou na zdraví nebo ohrožením bezpečnosti,
 • se zabavením majetku,
 • s udělením pokut a penále,
 • s náklady na očištění dobrého jména,
 • se znečištěním apod.

Svým charakterem je pojištění určeno poměrně širokému spektru manažerských profesí: jednatelům společností, členům představenstev a dozorčích rad či prokuristům. Jeho výhodu představuje rovněž skutečnost, že je mohou využít různé typy společností jako:

 • akciové společnosti,
 • společnosti s ručením omezeným,
 • spolky, svazy a družstva (s výjimkou bytových),
 • ústavy,
 • nadace a nadační fondy,
 • občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti.

Podnikání bez rizika

Pojištění kryje případné finanční nároky do výše sjednaného limitu plnění, který je proto vhodné nastavit vždy individuálně podle potřeb a rozsahu aktivit dané společnosti.

Mezi výhodami manažerského pojištění sjednaného u Kooperativy přitom najdete jak nulovou spoluúčast, tak skutečnost, že odpovědnost se sjednává pro dané funkce, nikoli pro konkrétní jména a zaměstnance, což využívání pojistky výrazně zjednodušuje. Odpovědnost přitom může trvat i několik let po odstoupení či odvolání z funkce.

komerční sdělení

Image by StockSnap from Pixabay