Co vás v dějáku nenaučili

10.11.2022

 Originální "učebnice", jakou jste ještě neviděli. Pamatujete na školní dějepis?

Vždycky končil druhou světovou. Jenže právě to, co nás v dějáku nenaučili, ovlivnilo naše životy nejvíc. Jak se komunisté dostali k moci, že propaganda byla i v seriálech, že politika do sportu bohužel vždycky patřila nebo že lidé utíkali ze země v nafukovacím balonu. Nečekejte hromadu dat, ale skutečné příběhy i náladu tehdejší doby. Obojí je důležité znát, protože národ, který nezná svou historii, je odsouzen k tomu ji opakovat.

Ukázka z knihy

Soudní procesy se samozřejmě nekonaly jen se členy nejvyššího vedení KSČ, ale zejména s těmi, kteří byli v očích soudruhů nepřáteli režimu. Reakčníci, členové odboje a jednoduše lidé, kteří se nehodlali smířit s tím, co se okolo nich děje, a podřídit se otřesným podmínkám toho, čemu se nyní říkalo život. Jedním z největších nepřátel komunismu byly konkurenční víry, takže i křesťanství. Symbolem nenávisti k věřícím se stal farář Josef Toufar, který byl ubit během vyšetřování takzvaného číhošťského zázraku, kdy se v průběhu jeho kázání měl začít pohybovat kříž v kostele. Toufar byl obviněn z toho, že celý zázrak byl podvod z jeho strany. O dva měsíce později se rozjely Akce K a Akce Ř, zátahy na řeholní řády, jejichž výsledkem byla internace tisíců řeholníku a řeholnic a zabavení majetku klášterům. Asi nejznámějším, nejděsivějším a zároveň nejrozsáhlejším byl politický monstrproces s doktorkou Miladou Horákovou a údajnou záškodnickou skupinou, která měla čítat desítky lidí po celé republice. Po vykonstruovaných obviněních došlo ke čtyřem justičním vraždám. Jednou z obětí byla právě i Milada Horáková, politička a právnička, která stála u počátků feminismu v Československu a zasazovala se o novely v rodinném právu. Její hrdinství a odhodlanost se staly symbolem odporu pro zlovůli totality a jsou platné a oslavované i dnes. Událostí, kterou režim v rámci propagandy obrátil úplně naruby, byla vražda tří komunistických funkcionářů v Babicích. Soudruzi tehdy čin označili za konání protistátní skupiny, údajně vedené ze zahraničí, a Babice byly záminkou k likvidaci rolníků a kněží a dalšímu kolu politických procesů. Po sametové revoluci se objevily spekulace o tom, že Ladislav Malý, který byl jedním z aktérů případu, byl ve skutečnosti agentem provokatérem StB a celá akce byla záminkou k likvidaci desítek lidí, ale žádné přesvědčivé důkazy doposud nikdo nedoložil.

Autor: Petr Mráček
Foto: Archív autora