Den bez palmového oleje v českých a slovenských zoo

13.08.2019

U příležitosti Mezinárodního dne orangutanů, který připadá na 19. srpna, se tento víkend uskuteční ve vybraných českých a slovenských zoo sdružených v Unii českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) akce prezentující problematiku pěstování palmy olejné a mnohostranného využívání palmového oleje. Ten se v posledních několika desetiletích stal jedním z nejpoužívanějších produktů rostlinné výroby a jeho globální spotřeba stále roste. Jak se palma olejná, potažmo palmový olej dotýká právě orangutanů, ale také nosatých opic a dalších druhů? To se například dozvíte v sobotu 17. srpna v Zoo Ostrava.

Palma olejná, z jejíchž plodů se palmový olej lisuje, je pěstována po celém tropickém pásmu Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Zhruba 85 % celosvětové produkce je soustředěno v Indonésii a Malajsii. Palmy jsou pěstovány na rozsáhlých plantážích, které jsou velmi často zakládány na místech vzniklých plošným vykácením a vypálením původního deštného pralesa. Tento cenný tropický ekosystém bohatý na vzácné druhy rostlin a živočichů je tak v krátké době nahrazován pouze jedním jediným druhem a plantáže se stávají "zelenými pouštěmi" - plochami sice zelenými, ovšem téměř bez života.

Orangutan (z malajského orang utan = lesní muž) se stal symbolem negativních dopadů palmoolejného průmyslu i boje proti němu. Jelikož orangutani kácením pralesů přicházejí o svoje původní prostředí, při hledání zdrojů obživy vstupují na plantáže, kde se živí mladými palmami, za což jsou zaměstnanci plantáží i drobnými farmáři pronásledováni a zabíjeni. Populace orangutanů bornejských (Pongo pygmaeus) čítá cca 57 000 jedinců, orangutanů sumaterských (P. abelii) přežívá posledních cca 13 000 a orangutanů tapanulijských (P. tapanuliensis) zhruba 800 jedinců, přičemž ročně je kvůli palmoolejnému průmyslu zabito 1 500 až 5 000 těchto primátů.

Palmový olej je obsažen téměř v každém druhém výrobku od potravin přes mycí i dekorativní kosmetiku, drogerii, svíčky, krmiva pro hospodářská zvířata i domácí mazlíčky až po technická maziva. Tak se problematika ničení původních tropických lesů dotýká i nás - spotřebitelů v České republice.

Den bez palmového oleje v Zoo Ostrava
Návštěvníci ostravské zoo se během sobotního programu mimo jiné dozví, jak může každý z nás pomoci zmírnit dopady pěstování palmy olejné na životní prostředí i rostlinné a živočišné druhy v tropech tím, že sníží spotřebu výrobků obsahujících palmový olej, resp. sníží spotřebu tuků obecně, případně upřednostní výrobky s jinými, nejlépe místními druhy olejů. Program bude probíhat od 11 do 16 hod. Zájemci se také mohou zapojit do soutěže "Nakupování bez palmového oleje". Pokud si během dne v zoo zakoupí u některého stánku s občerstvením nebo v restauracích určitý počet výrobků bez palmového oleje, mohou se zúčastnit slosování o ceny, které proběhne v 15:30 hod. ve výukovém centru zoo. Ceny do soutěže věnovaly společnosti Semix, Naturinka a Bertyčky.

Všechna občerstvovací zařízení v ostravské zoo získala certifikát o nepoužívání palmového oleje na smažení (stříbrný certifikát), dvě navíc neprodávají ani výrobky s palmovým olejem (zlatý certifikát).

Zátoka nosatých opic
Většina z nás se do ochrany původních tropických lesů může zapojit a zapojuje jako spotřebitel při nákupu nejrůznějších výrobků, tedy tisíce kilometrů daleko od dotčených oblastí. Několik Čechů ale působí přímo v místech, kde se nacházejí plantáže nebo se zde usiluje o vznik nových. Jedním takovým "českým" ochranářským projektem je projekt "Zátoka nosatých opic" probíhající v Balikpapanském zálivu na ostrově Borneo v Indonésii. Cílem projektu je přispět k ochraně opic kahau nosatých, ale i dalších vzácných druhů, a k záchraně 450 km2 unikátního deštného lesa a navazující pobřeží v Balikpapanském zálivu. Tento projekt je podporován Českou koalicí pro ochranu biodiverzity (CCBC), jíž členem je i Zoologická zahrada a botanický park Ostrava.