Do soutěže Adapterra Awards je přihlášeno 101 projektů zlepšujících klimatickou situaci. Téměř pětina z nich je z Prahy

18.04.2021

Do třetího ročníku soutěže Adapterra Awards, která hledá inspirativní projekty na zvládání dopadů klimatické změny, jako jsou zhoršující se sucho, horko nebo přívalové deště, je přihlášeno celkem 101 projektů.

Mezi nimi je 19 řešení z hlavního města. Přihlášky posoudí odborná porota, ty nejlepší postoupí do letního online hlasování od 3. srpna. Více o soutěži pořádané Nadací Partnerství na www.adapterraawards.cz.

"Praha je partnerem soutěže druhým rokem. Těší nás množství přihlášených projektů z Prahy i celé republiky. Vzniká tak další soubor inspirativních projektů pro města, obce i volnou krajinu, jak čelit klimatickým změnám," říká Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.

Mezi městskými částmi Běchovice, Koloděje a Dubeč například hlavní město Praha dalo vzniknout v českém měříku unikátnímu projektu - krajinnému parku Lítožnice. Srdce území tvoří více než 10hektarový obnovený Lítožnický rybník a přes kilometr dlouhá revitalizace potoka Říčanka.

"Jde o velmi zdařilý projekt zadržení vody v krajině prostřednictvím vodní nádrže a plnohodnotné revitalizace v minulosti napřímeného vodního toku. Příměstská krajina tak dostala nový atraktivní rozměr, ve kterém se snoubí opatření proti suchu a protipovodňová ochrana i rekreační potenciál," komentuje projekt náměstek primátora Petr Hlubuček.

Okolí Národního muzea a přilehlých Čelakovského sadů podstoupilo také úpravy respektující významnost daného prostranství a jeho kulturně historické hodnoty. Zároveň zde vznikl soubor vhodných adaptačních opatření (stromové záhony s podrosty, materiálové řešení dlažby s možností retence vody, pobytové trávníky, živý botanický "kabinet" flóry České republiky), která z místa v srdci Prahy tvoří unikátní odpočinkový prostor. Autorem podoby sadů je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Přihlášku do soutěže podala například i Praha 12, která uskutečnila kroky ke změně hospodaření na svých pozemcích z velkoplošného konvenčního hospodaření k přírodě blízkému, šetrnému zemědělství. Některé pozemky poskytla k obhospodařování pachtýřům, o některé se stará sama za účasti občanů. Na pozemcích byl vysazen komunitní permakulturní sad, biokoridor, byly vysety louky a kolem cest byly vysazeny aleje. Zachráněn byl památný dub a cenný mokřad.

Kampus České zemědělské univerzity v Praze se mimo jiné rozrostl o nový pavilon tropického zemědělství. Moderní prostory, technologie a zázemí slouží zejména studentům a zaměstnancům fakulty.

"Z nejzásadnějších opatření a technologií je třeba zmínit geotermální vrty, retenční nádrže na dešťovou vodu, fotovoltaické panely nebo zelenou střechu," popisuje tajemnice fakulty Lucie Ackermann Blažková.

Podobných projektů je přihlášeno do soutěže více než stovka.

"Nejvíce přihlášek, celkem 48, lidé poslali do kategorie volná krajina, 38 do zastavěného území, 9 je z pracovního prostředí a 6 projektů soutěží v sekci náš domov," shrnuje Andrea Křivánková, koordinátorka soutěže.