Druhý ročník ankety Zdravotník Karlovarského kraje má své vítěze

18.11.2018

V pátek 16. listopadu se v prostorách Parkhotelu Richmond v Karlových Varech uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků ankety "Zdravotník Karlovarského kraje 2018". Veřejnost v ní mohla nominovat lékaře, zdravotní sestry, zdravotníky nebo významné osobnosti, jež se zasloužily o rozvoj zdravotních služeb v našem regionu či svůj život zasvětily pomoci nemocným.Ceny vítězům předala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová a další členové vedení kraje.

"Mezi lékaři, sestřičkami a dalšími zdravotníky je celá řada těch, kteří obětavě pečují o naše zdraví, a to i často na úkor svého volného času. Jsem proto moc ráda, že můžeme těmto andělům v bílých pláštích již podruhé poděkovat za jejich nelehkou a velice záslužnou práci. Mé poděkování patří samozřejmě nejenom oceněným zdravotníkům, ale všem, kteří pomáhají dennodenně zachraňovat lidské životy a starají se o zdraví našich obyvatel," uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Návrhy na ocenění mohla veřejnost zasílat do 5. listopadu.Podmínkou bylo, aby nominovaná osoba poskytovala své služby na území Karlovarského kraje. "Do uvedeného termínu jsme obdrželi celkem 307 platných anketních hlasovacích lístků, což je téměř o polovinu více než vloni. Je vidět, že v našem regionu máme opravdu spoustu skvělých zdravotníků, na které můžeme být náležitě hrdí," doplnil radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.

Během slavnostního večera převzali ceny nejenom vítězové jednotlivých kategorií, ale i další osobnosti z oblasti zdravotnictví. Těm bylo předáno mimořádné ocenění hejtmanky. Pro přítomné v sále byl navíc připraven bohatý kulturní program, v němž nechyběla hudební a taneční vystoupení skupin Ajn Kesl Buntes, Mirákl nebo oblíbené zpěvačky Ilony Csákové.

Přehled vítězů ankety Zdravotník Karlovarského kraje 2018

1. Kategorie: Lékař

MUDr. Zdeňka Růžičková-praktická lékařka pro děti a dorost (privátní praxe v Karlových Varech v Doubí), dlouhodobá předsedkyně sdružení praktických lékařů pro děti a dorost pro Karlovarský kraj

Oceněna za dlouholetou vysoce odbornou činnost, empatický přístup k malým pacientům a jejich rodinám a ochotu jim vždy pomoci. Její ordinace má vydanou akreditaci pro vzdělávání dětských lékařů, takže se podílí na specializační přípravě praktických lékařů pro děti a dorost a výchově nové generace zdravotníků. Zároveň jako lékařka pomáhá zabezpečovat chod pohotovostních služeb v okrese Karlovy Vary, podílí se na pohotovostních službách v Lázeňské léčebně Mánes i v Lázních Kynžvart. Mimo ordinační hodiny působí navíc již 29 let jako asistentka v Lyžařské a snowboardové škole TJ Jáchymov a spolu se Svazem postižených civilizačními chorobami organizuje 9 let letní tábory pro děti s alergickým postižením.

2. Kategorie: Zdravotní sestra

Helena Piškaninová -hlavní sestra a náměstek pro ošetřovatelskou péči v Nemocnici Ostrov

Oceněna za dlouholetou práci v nemocnici v Ostrově, kde působila téměř 40 let. Po maturitě zde začínala jako zdravotní sestra na gynekologicko-porodním oddělení a v průběhu let se vypracovala na pozici hlavní sestry. Před 11 lety se navíc stala náměstkem pro ošetřovatelskou péči a měla pod sebou téměř 400 zaměstnanců. K poslednímu září letošního roku předala svou funkci mladší kolegyni.

3. Kategorie: Zdravotník

Mgr. Bc. Andrea Bučková, DiS.-vrchní sestra a porodní asistentka gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Cheb

Oceněna za vysoce profesionální péči o rodičky, kterým je velkou psychickou i fyzickou oporou. Díky ní se chebská porodnice dostává do podvědomí veřejnosti jako místo, kde jsou podporovány přirozené porody a kde se k ženám přistupuje velmi empaticky a jsou respektována jejich přání.

4. Kategorie: Řád bílého pláště

prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc.- zástupce primáře chirurgického oddělení Nemocnice Karlovy Vary

Oceněn za dlouholetou profesionální práci chirurga, rozvoj operativy a vědeckou a pedagogickou činnost. Do nemocnice v Karlových Varech nastoupil v roce 1998. Těžiště jeho každodenní i vědecké práce spočívá hlavně v břišní chirurgii a chirurgii štítné žlázy. Podílel se na výzkumných úkolech, absolvoval zahraniční stáže, byl vždy členem mnoha odborných společností, stal se autorem a spoluautorem řady sdělení a publikací. Každý chirurg zná jeho cenami oceněné monografie z oboru chirurgie štítné žlázy a pro své kolegy je vynikajícím učitelem. Kromě vědecké a pedagogické činnosti je obdivuhodně brilantním chirurgem, který pravidelně dojíždí operovat i do jiných českých nemocnic. Jeho pracovní nasazení a vztah k pacientům je pro ostatní zdravotníky příkladem. Jeho dalšími vlastnostmi jsou laskavost, nezměrná trpělivost v učitelské činnosti a vysoký morální kredit, jímž neotřásly žádné společenské změny.

Zvláštní ocenění hejtmanky Karlovarského kraje

Jelikož nebylo možné z tolika nominací ocenit v hlavních kategoriích všechny lékaře a ostatní zdravotníky, kterým by ocenění právě tak náležela, rozhodla se hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová ocenit i další nominované zdravotníky, u nichž vyzdvihla obzvláště jejich dlouholeté pracovní nasazení a odbornou erudici.

MUDr. Jindřich Korbelář- lékař ve Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje

Oceněn za dlouholetou profesionální práci lékaře a zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. V letošním roce oslavil 80. narozeniny a i přes vysoký věk je velmi odborně zdatný a svým kolegům ochotně pomáhá při řešení odborných problémů. Ke svým pacientům přistupuje empaticky a s laskavostí.

MUDr. Miroslava Komárková - praktická lékařka pro děti a dorost (privátní praxe v Kynšperku nad Ohří)

Oceněna za dlouholetou a obětavou péči o dětské pacienty. Téměř půl století pečuje v Kyšperku nad Ohří o několik generací svých pacientů s láskou, zodpovědností a odbornou erudicí. Vždy je milá, pečlivá a vstřícná.

Miroslava Losová- vrchní sestra urologického oddělení Nemocnice Karlovy Vary

Oceněna za dlouholetou práci zdravotní sestry a vysoce profesionální přístup k pacientům. Již 41 let pracuje v nemocnici v Karlových Varech na urologickém oddělení a od roku 2004 zastává pozici vrchní sestry tohoto oddělení. Urologickému oboru věnuje svou lidskost, profesionalitu a empatický postoj při poskytování ošetřovatelské péče.

MUDr. Veronika Nykodýmová - primářka zdravotnického zařízení Carvac v Aši

Oceněna za velmi lidský a nesmírně laskavý přístup k pacientům, kterým se věnuje v léčebně dlouhodobě nemocných Carvac v Aši. Je obětavá a ochotná naslouchat zdravotním problémům svých pacientů a vždy si najde čas pohovořit s příbuznými dlouhodobě nemocných a erudovaně jim poradit. S kolektivem pracovníků svého oddělení zvládá tuto náročnou práci, kterou vykonává s ochotou, obětavostí a vysokou odborností.

MUDr. Lenka Urbánková - lékařka v Hospicu sv. Jiří v Chebu a v Nemocnici Cheb

Oceněna za sice krátké, ale o to intenzívnější působení v Hospicu sv. Jiří v Chebu. Velký význam má nejen pro pacienty a pečující, ale také pro tým hospice. Každý týden jezdí za nemocnými do domácího prostředí, vždy v pondělí v doprovodu zdravotní sestry. Nejen, že je odborníkem, který dokáže pomoci onkologicky nemocným pacientům, ale také je člověkem, jenž projevuje lidskost, empatii a láskyplný přístup. Souběžně pracuje v nemocnici v Chebu na jednotce intenzívní péče interního oddělení.

Zdroj: Krajský úřad Karlovarského kraje