Držitelkou ocenění Žena regionu se za Kraj Vysočina stala spoluzakladatelka spolku Nebojte se policie Marie Křoustková

15.10.2019

Vítězkou jubilejního desátého ročníku prestižního ocenění Žena regionu se za Kraj Vysočina stala Marie Křoustková, spoluzakladatelka spolku Nebojte se policie, jehož hlavním cílem je pomáhat zvládat tíživou situaci jihlavským seniorům. V hlasování veřejnosti obdržela v konkurenci dalších devíti finalistek z Kraje Vysočina nejvíce hlasů.

Slavnostní předání ceny Žena regionu se uskutečnilo ve čtvrtek 3. října v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě. Ocenění Marii Křoustkové předali za přítomnosti zástupců soutěže a partnerů náměstek hejtmana Pavel Franěk, radní Kraje Vysočina Jana Fialová a výkonná ředitelka projektu Žena regionu Marie Heřmánková. Slavnosti byly přítomny také finalistky regionálního kola.

"Je mi ctí setkat se se ženami, které kromě své každodenní profese pomáhají hendikepovaným, dětem nebo seniorům, nezištně se podílí na různých aktivitách a k tomu stíhají péči o rodinu. Tyto ženy mají můj obdiv a takovým symbolickým poděkováním je pro ně i udílení cen Žena regionu. Blahopřeji proto vítězce této soutěže a držím jí palce do celostátního kola, kde bude reprezentovat náš kraj," uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk.

"Jsem ráda, že máme v našem kraji tolik aktivních žen, které můžeme ocenit. Všem bych chtěla poděkovat za jejich nezištné aktivity a popřát zdraví a pevnou vůli," uvedla radní kraje Jana Fialová.

Vítězka ceny Žena regionu Kraje Vysočina Marie Křoustková je spoluzakladatelkou spolku Nebojte se policie, jehož hlavním cílem je pomáhat zvládat tíživou situaci jihlavským seniorům. Její činnost spočívá v tom, že opuštěné seniory v terénu vyhledává a poskytuje jim odbornou pomoc. Jedná se zejména o občany, kteří se z nejrůznějších důvodů, jako je například úmrtí blízké osoby, oběť kriminality nebo zhoršení zdravotního stavu dostanou do tíživé životní situace, kterou sami obtížně zvládají, a kteří se z těchto důvodů velice snadno stávají obětí trestné činnosti. "Nejprve jsem se stala asistentkou a později případovou manažerkou pro ohrožené seniory. Jde o převážně terénní práci, kdy se snažím pomáhat osobám opuštěným, které se nezapojují do seniorského dění, nechodí mezi své vrstevníky a žijí často zcela sami," uvedla Marie Křoustková. K této činnosti využívá i zkušenosti, které získala v předchozím zaměstnání na jihlavském magistrátu a během dlouholeté péče o svoji nemocnou maminku.

Marie Křoustková postupuje do národního kola soutěže Žena regionu, kde si prvenství odnese ta z krajských vítězek, která v hlasování veřejnosti obdržela absolutně nejvyšší počet hlasů. Vyhlášení celostátní vítězky se bude konat 30. října 2019 v Senátu Parlamentu ČR.