Efektivní komunikace v týmu

16.06.2022

Jak by vypadalo ideální pracoviště? Určitě tak, že by mezi lidmi panovala otevřená komunikace a přátelská atmosféra. Proč je efektivní týmová komunikace tak důležitá? Když funguje komunikace v týmu, i řízení projektů jde mnohem lépe od ruky. Když víte, jak správně komunikovat s lidmi, dochází také k menšímu množství chyb.

Pravidelné setkávání

Svolávejte pravidelný meeting, na kterém si sdělíte, jak pokračuje vaše práce, odpovíte si na důležité otázky, případně v klidu a otevřeně vyřešíte případné problémy. Je to také příležitost, kdy se můžete všichni vidět osobně.

Na co byste měli dbát?

Používejte to-do-listy a nějaký systém řízení projektů, aby každý věděl, na čem má pracovat a co bude následovat. Jak se říká, ryba smrdí od hlavy, a stejně jako to platí v mnoha jiných odvětvích, i na pracovišti všechna důležitá rozhodnutí přicházejí od vedení. A jak může správný lídr podpořit jasnou týmovou komunikaci?

  • Dbejte na otevřenou komunikaci a transparentnost.
  • Povzbuzujte a zapojujte se do debat. Snažte se, aby vaši kolegové neměli pocit, že se vám s něčím nemůžou svěřit.
  • Respektujte zpětnou vazbu, i když bude v rozporu s vaším osobním názorem, a podněcujte nové nápady.
  • Nestyďte se za otevřenou komunikaci poděkovat.

Mimopracovní konverzace

Podporujte neformální komunikaci netýkající se pouze pracovních záležitostí. Během tohoto typu verbální komunikace často vznikají ty nejlepší nápady. Jsou semeništěm skvělých myšlenek. Jen si dejte pozor, aby pak nové informace doputovaly i k celému širokému týmu. Pokud vyvstanou otázky týkající se velkých změn, měli byste se ujistit, že je záležitost komunikována se všemi relevantními pracovníky.

Jak efektivně delegovat úkoly?

Pro každého vedoucího projektu je důležitá schopnost delegování, které posiluje tým jako celek. Buduje to důvěru a pomáhá s profesionálním rozvojem. Když si nejste jistí, komu určitý úkol přiřadit, poptejte a naučte se identifikovat vhodnou osobu. Delegování práce vám samozřejmě může ulehčit vaší vlastní pracovní zátěž, ale neshazujte věci ze svého stolu příliš hodně.

Pracoviště jako druhý domov

Nezapomínejte, že pro efektivní týmovou spolupráci je důvěra a otevřenost nezbytná. Bez toho nebude produktivita vašeho kolektivu zdravě růst. Když se spolupracovníci stanou druhou rodinou a vaše pracoviště druhým domovem, věřte, že se na něj budete s radostí vracet.

Obrázek: https://www.shutterstock.com/image-photo/two-funny-looking-men-having-troubled-1030411708

komerční sdělení