Francouzskou cenu Akademie umění za grafiku letos obdržel Jan Vičar

07.12.2018

Jednapadesátiletý grafik Jan Vičar tvořící svá díla na Vysočině obdržel koncem listopadu 2018 cenu Maria Avatiho - cenu francouzské Akademie umění za grafiku. Obstál mezi 95 přihlášenými umělci z celého světa, porotu oslovil svou prací, která respektuje tradice Vysočiny, ale citlivě začleňuje i vlivy získané při pobytech v jiných zeměpisných šířkách. Třemi Vičarovými díly v současné době disponuje i Oblastní galerie Vysočiny Jihlava.

Na podzim roku 2015 byl grafik Jan Vičar s podporou Kraje Vysočina vyslán jako první umělec z Vysočiny na dvouměsíční rezidenci do centra CAMAC v Marnay-sur-Seine, nedaleko Remeše a Troyes.

"Rok a půl před odjezdem jsem se sám učil francouzsky, abych se lépe domluvil. Získal jsem cenné kontakty a řadu nových přátel, se kterými jsem stále v kontaktu. Láká mě cestovat za inspirací a dělat při pobytech svou práci. Francouzi umění rozumí a dobře na ně reagují," sdílí podrobnosti ke svým aktivitám Vičar. Ten se v následujících měsících bude intenzivně věnovat přípravě své autorské výstavy, která bude uspořádána v prosinci příštího roku v paláci Francouzského institutu v Paříži. Jde o poctu vítězi ceny Maria Avatiho. "Když je řeč o ceně Maria Avatiho, vzpomínám, jak si porota vyžádala k náhledům originály mých děl. Měl jsem jen dva dny na to, abych je do Paříže dopravil. Vše téměř ztroskotalo na neochotě řidiče dálkového autobusu přepravit mě i má rozměrnější díla, protože, jak jsem byl upozorněn, smotané koberce dálkové autobusy nepřepravují. Nakonec se řidič nechal přemluvit, byly to dlouhé minuty argumentace, ale nakonec jsem do Paříže i se smotanými grafikami odjel," líčí Jan Vičar.

Díla Jana Vičara, který tvoří v okolí Mrákotína u Telče, mohla veřejnost na Vysočině vidět naposledy v roce 2016, kdy vystavoval společně se studenty v Telči, ale i v galeriích v Jihlavě a Novém Městě na Moravě. "Aktuálně diskutujeme možnost pobytu francouzských umělců v Telči v červenci příštího roku. Ti by svá díla tvořili za účasti veřejnosti přímo na místě a následně je vystavili v Hasičském domě v Telči. Umělecká dílna by mohla být součástí Francouzsko-české hudební akademie," prozradila plány Kraje Vysočina a města Telč náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová. Od ní také Jan Vičar obdržel pamětní bronzovou medaili Kraje Vysočina jako poděkování za dosavadní šíření dobrého jména Kraje Vysočina v zahraničí.

Krajský úřad Kraje Vysočina