Hejtmanka Stráská během oslav založení ČSR ocenila Zlatou šupinou devět osobností

23.10.2019

Tuto Cenu hejtmanky získali u příležitosti oslav 101. výročí vzniku samostatného československého státu 28. října 1918. Ceremoniál se odehrál ve čtvrtek 24. října tradičně v prostorách bývalé zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou, kde sídlí Alšova jihočeská galerie.

Letošní devítku vybrala rada kraje z 29 nominovaných
V letošním roce vzešla devítka oceněných z 29 nominací, které lidé během letošního roku zasílali na krajský úřad. O konečném seznamu rozhodla rada kraje.

"Vladimír Caldr získal ocenění za přínos sportu a jeho rozvoj v Jihočeském kraji, Eva Dvořáková za rozvoj sociální oblasti a pomoc potřebným, Johann Hofbauer za rozvoj přeshraniční spolupráce mezi Jihočeským krajem a Dolními Rakousy, Jiří Kuthan za přínos v oblasti historie a literatury, Tomáš Neškodný za záchranu tří lidských životů před utonutím, Karel Roden za mimořádný přínos pro české herectví, Břetislav Shon za celoživotní práci pro jihočeské zdravotnictví a podíl na jeho vzestupu, Ivo Vicena za celoživotní úsilí o dobrý stav našich lesů a František Záhora za precizní zpracování kroniky Černé v Pošumaví i okolí a bohatou publikační činnost," upřesnila Stráská.

Udílení se konalo posedmé a celkem ocenění už obdrželo 52 osobností
Stráská v souvislosti s udělováním Zlaté šupiny připomněla, že 28. říjen je nejvýznamnější národní svátek a Jihočeský kraj by dnes nebyl takovým, jakým je, pokud by v něm nežili lidé, kteří se svými mimořádnými činy a celoživotní prací významným způsobem zasloužili a zasluhují o jeho rozvoj a dobré jméno. "Za to jim patří poděkování nás všech," doplnila hejtmanka.

Udílení Zlaté šupiny se konalo posedmé a celkem ji už získalo 52 osobností. Tato cena byla vybrána proto, že představuje pomyslný symbol štěstí a koresponduje s rybářstvím, kterým je Jihočeský kraj proslulý.

Hokejový exreprezentant a ředitel ZŠ Grünwaldova v Českých Budějovicích Vladimír Caldr. Ředitelka obecně prospěšné společnosti Rybka Eva Dvořáková. Rakouský zemský politik a dlouholetý předseda Euroregionu Silva Nortica Johann Hofbauer. Vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy Jiří Kuthan. Správce skladů při Táborské posádce 53. pluku elektronického boje Tomáš Neškodný. Herec Karel Roden. Generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s., Břetislav Shon (kvůli zdravotnímu stavu za něj cenu převzala manželka Olga Shonová). Lesník a soudní znalec Ivo Vicena. A kronikář obce Černá v Pošumaví František Záhora převzali od hejtmanky Ivany Stráské Zlatou šupinu.