Historicky první zebra v ZOO Chleby!

14.11.2023

Nový pavilon zeber v ZOO Chleby již nezeje prázdnotou. V úterý 7. listopadu v dopoledních hodinách do něj vkročila první zebra v 26leté historii zoo.

Stalo se tak rok a půl poté, co byla zahájena stavba pavilonu určeného přímo pro tato africká zvířata. Pomyslný základní kámen tehdy poklepal ředitel a zakladatel ZOO Chleby Ing. René Franěk s hlavním stavbyvedoucím Janem Hroudou. Exteriér je v podobném designu jako sousední lvinec (dokončený v roce 2020) a taktéž odkazuje na tradiční hliněné stavby v Timbuktu. Budova je součástí společné expozice Savana, kterou by brzy měli doplnit další afričtí kopytníci – např. prasata savanová.

První pruhovanou obyvatelkou zebřince a netrpělivě očekáváným přírůstkem v ZOO Chleby se stala téměř roční samice Dory, zástupkyně poddruhu zebry Böhmovy. Narodila se v prosinci 2022 v nedaleké ZOO Dvůr Králové, a. s.

"Jelikož nebylo možné dovézt dvě zebry naráz, protože další přicestuje později z jiné zahrady, nejprve jsme do pavilonu nastěhovali dvě oslice. Ty mají za úkol nově příchozí uklidňovat svojí přítomností a zajistit jí společnost. Zebry jsou stádová zvířata a z neznámého prostředí mohou být navíc značně nervózní. Komplikací jsme se chtěli za každou cenu vyvarovat a stěhování pro Dory tak co nejvíce usnadnit. Proto věříme, že si u nás brzy zvykne," upřesnil postup lektor zoo Jaroslav Dufek.

Transport a první dny v novém domově proběhly bez potíží a v současné době se Dory seznamuje s vnitřkem pavilonu, kde má potřebný klid. Pokud to počasí umožní a aklimatizace bude probíhat dobře, měla by brzy využívat venkovní krytý prostor i prostranný výběh, kde ji spatří i návštěvníci.

Pavilon je zamýšlen pro menší stádečko a Dory je tak zakladatelkou chovu zeber v naší zoo.

Stavba pavilonu pro zebry byla započata v roce 2022. Té se opět ujala poděbradská společnost PMS, spol. s r. o., která v ZOO Chleby vybudovala již několik pavilonů (např. pavilon roku pro lvy, pavilon medvědů nebo langurů duk).

Zebra Böhmova je poddruhem zebry stepní. Typické jsou výrazné široké pruhy bez meziproužků, které přecházejí i na hřívu. Ač se to nezdá, pruhování je u každé zebry jedinečné (podobně jako lidské otisky prstů). Ve volné přírodě tvoří obvykle tyto zebry tzv. harémy, střežené dominantním samcem, a zahrnující samice s mláďaty. Mladí samci se sdružují do mládeneckých skupin.

Zdroj: TZ Zoo Krchleby

Zpracovala: Andrea Ježková