Hmotnou pomoc v hodnotě 421.407 Kč zajistil UNICEF pro potřebné děti v Česku

02.05.2020

Do distribuce balíčků s ochrannými a hygienickými potřebami po České republice se zapojili také letci z iniciativy Piloti lidem. Hygienické balíčky s dětskou rouškou, mýdly, rodinným balením dezinfekčního prostředku a trikem, mikinou či hračkou UNICEF distribuovala česká pobočka Dětského fondu OSN mezi 8. a 17. dubnem potřebným dětem v okresech nejvíce zasažených nákazou COVID-19.

"Podle aktuálních údajů UNICEF žije v Česku 11 procent dětí v chudobě. Jedná se často o děti samoživitelek, děti rodičů, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni, nebo o rodiny, které se přechodně ocitly ve složité životní situaci. Mnoho z nich teď váží každou korunu, takže pro ně má i tato jednorázová pomoc smysl," uvedla výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

Dětské hygienické balíčky směřovaly mj. do Litovle, Uničova, do Litoměřic a na Domažlicko.

"Chci touto cestou poděkovat za pomoc a krásné dárečky pro sociálně slabé rodiny. Všech 100 balení bylo distribuováno a musím tlumočit velké poděkování za tyto balíčky UNICEF," ocenil starosta města Uničov Radek Vincour.

V Praze se o distribuci balíčků postaralo Komunitní centrum Husitská a do vyčerpání zásob byla přechodná výdejna zřízena také v sídle UNICEF v Rytířské ulici na Praze 1. Prostřednictvím organizace Dignity Restoring Hope se balíčky před Velikonocemi dostaly také k 107 dětem cizinců v pobytových centrech v Kostelci nad Orlicí a v Havířově. S distribucí pomohla také iniciativa Piloti LIDEM, konkrétně pilot Vít Novák, který 16. dubna letadlem Cessna převezl náklad 270 kg hmotné pomoci na jih Čech.

"Inspirovala nás pomoc našich dobrovolníků, kteří spontánně začali šít dětské roušky, a také podpora společnosti Unilever, která poskytla hygienické a čisticí prostředky v hodnotě 64 tisíc korun. Tyto věci jsme doplnili z darů našich příznivců a výtěžku veřejné sbírky pomocí DMS a na platformě darujme.cz," vysvětlila Pavla Gomba. "Od druhé světové války, kdy UNRRA a UNICEF dodávaly léky a potraviny dětem v Československu, to je podruhé, kdy u nás distribuujeme hmotnou pomoc. Naposledy jsme pomohli po povodních v roce 2002 dodávkou tablet na čištění vody," doplnila.

Prioritou UNICEF zůstává i nadále pomoc a posílení místních kapacit v krizových oblastech, ve válečných zónách a nejchudších zemích světa, kde není k dispozici pitná voda, dostatečné hygienické zázemí, léky a odpovídající lékařská péče. V rámci terénních programů zaměřených na prevenci šíření nemoci COVID-19 UNICEF poskytuje nemocnicím a komunitám nezbytné hygienické, lékařské a ochranné prostředky a šíří osvětu o prevenci nákazy.

I když děti ve vyspělých zemích nepatří mezi nejvíce ohrožené skupiny, zatím není jisté, jak bude na nákazu koronavirem reagovat dětský organismus oslabený podvýživou, parazity, tuberkulózou, malárií nebo cholerou - nemocemi, které samy o sobě mohou být smrtelné a kterými ve světě trpí miliony dětí.

Děti je nutné chránit nejenom před samotnou nákazou, ale také zajistit, aby netrpěly výpadky lékařské péče a aby nikdo nezneužil nepřehledné situace k jejich prodeji, týrání nebo zneužívání, aby mohly pokračovat ve výuce, aby měly šanci se chránit a mohly být oporou svým rodinám.

Programy UNICEF na prevenci šíření COVID-19 a ochranu ohrožených dětí před důsledky pandemie je možné podpořit na www.ZASTAVMECOVID.cz. Pomoci může jakákoliv částka - za 360 Kč je například možné zajistit 100 velkých mýdel pro děti v krizových oblastech.