Hradecká hvězdárna za pět let zvýšila počet návštěvníků takřka o polovinu, nyní plánuje hlavně modernizaci

03.01.2020

Radní schválili plán rozvoje a dalšího směřování Hvězdárny a planetária v Hradci Králové pro následujících šest let. Zároveň potvrdili ve funkci stávajícího ředitele Miroslava Krejčího. Hvězdárna bude i nadále nabízet vzdělávací programy pro školy i veřejnost a plánuje zahájit postupnou revitalizaci budovy i technologického vybavení.

"Podle zřizovací listiny zpracovává ředitel hvězdárny šestiletou koncepci rozvoje a řízení organizace, kterou předkládá kraji coby zřizovateli ke schválení. Nechali jsme si zpracovat i odborný posudek a Miroslav Krejčí obhájil koncepci činnosti, rozvoje a řízení hvězdárny na období 2020-2025. Oceňujeme práci, kterou pan ředitel v předchozích letech pro hradeckou hvězdárnu vykonal a přeji mu do dalších let mnoho úspěchů a co nejvíce spokojených návštěvníků," uvedla náměstkyně pro školství a kulturu Martina Berdychová.

Mezi největší akce, které vedení hradecké hvězdárny v uplynulých letech uskutečnilo, patří bezesporu výstavba digitálního planetária. To bylo slavnostně otevřeno v lednu roku 2015 a jeho stavba se uskutečnila bez přerušení provozu. Po několikaletém úsilí se také na konci roku podařilo převést budovu hvězdárny i s přilehlým areálem do majetku Královéhradeckého kraje, což představuje jeden ze základních předpokladů pro budoucí rozvoj instituce

"Naší snahou je, aby Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové byla místem, ve kterém návštěvníci ze širokého okolí naleznou příležitost ke vzdělávání, poučení, zamyšlení, pohledu na svět v jiných souvislostech, či jen k příjemně stráveným chvílím volna. Pokračování v dosavadní spolupráci, podpoře a přístupu ze strany zřizovatele, který vnímá význam našeho zařízení pro Královéhradecký kraj, je pro další práci a rozvoj instituce zásadní. Stejně tak, jako práce zaměstnanců naší organizace. Zřizovateli i jim děkuji," řekl staronový ředitel hradecké hvězdárny Miroslav Krejčí.

Vedení hvězdárny plánuje v následujících letech především i nadále naplno využívat špičkový projekční systém digitálního planetária k realizaci kulturně-vzdělávacích programů, určených pro širokou veřejnost i školní mládež. Obsah budou pracovníci pravidelně aktualizovat, aby do něj zahrnuli nejnovější výsledky a pokroky vědy a výzkumu v astronomii a kosmonautice. Vážní zájemci o astronomii a kosmonautiku z řad žáků a studentů základních a středních škol se budou moci systematicky vzdělávat v astronomickém kroužku.

"Postupně budeme modernizovat specializované přístrojové vybavení hvězdárny, abychom mohli našim návštěvníkům nabídnout kvalitní pozorování zajímavých objektů denní i noční oblohy a významných astronomických i jiných pozorovatelných jevů. V souvislosti s bezúplatným převodem budovy hvězdárny a pozemků areálu do majetku Královéhradeckého kraje začneme ve spolupráci se zřizovatelem pracovat na její celkové revitalizaci. Její technologické a přístrojové vybavení sloužící veřejnosti již přes 60 let je potřeba postupně modernizovat. Chystáme rovněž zásadní rekonstrukci pozorovacího domku," dodal Miroslav Krejčí.