Hvězda Fantoma opery pokřtila knížku Bossing na jehlách

22.11.2021

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 proběhl křest knížky Bossing na jehlách, O Kobrách, kudlankách, a jiné havěti v práci v kavárně Vnitroblock.

Autoři knihy Julie Růžičková a Jiří Devát pokřtili po boku kmotry - operní zpěvačky Moniky Sommerové svoji knižní prvotinu, kterou bojují proti mobbingu a bossingu, tedy šikaně na pracovišti.

Knížku vydalo nakladatelství Došel Karamel. Příběh hrdinky Bizárky založený na autentických zážitcích účastníků Svépomocné skupiny Filantia s humorem a ironií přibližuje problematiku šikany na pracovišti a radí, jak se vypořádat se všemi Kobrami.

Kmotra Monika Sommerová, sólistka muzikálu Fantom opery v hlavní roli Christine Daaé na scéně pražského divadla Goja Music Hall, hostuje například také v Severočeském divadle opery a baletu Ústí nad Labem. Spolupracovala s hudebním tělesem, jako je Karlovarský symfonický orchestr a Pražský filharmonický sbor a sbor Statní opery.

"Jsem velmi ráda, že jsem mohla podpořit vydání této knížky a přeji jí hodně spokojených čtenářů. Považuji téma vztahů na pracovišti za velmi důležité a sama z vlastní zkušenosti vím, jak může prostředí, když není vstřícné a přátelské, ale plné řevnivosti a žárlivosti, pracovitého a talentovaného člověka poškodit," uvedla Monika Sommerová. Na závěr Jiří Devát, spoluautor knihy dodal: "Já přeji knížce, aby se hezky prodávala a hezky četla. Z výtěžku prodeje budou podpořeny Svépomocné vztahové skupiny Nadačního Fondu Filantia."

Účastníci křtu a příznivci Nadačního fondu Filantia měli možnost si poslechnout zpěv Moniky Sommerové, která zazpívala skladbu Song to the moon. Na místě probíhala i autogramiáda.

"Moc si vážíme podpory Moniky, která je vynikající zpěvačka a také velmi empatická, citlivá a vnímavá žena. Naše téma rozvoje vztahové kultury jí upřímně zajímá. Účastníci křtu byli ohromení nejen jejím zpěvem, ale celou její milou osobností, " vyjádřila se Julie Růžičková, spoluautorka knížky a spoluzakladatelka Nadačního fondu Filantia.

Výtěžek knížky podpoří projekty Nadačního fondu Filantia a rozvoj projektu Svépomocné vztahové skupiny

Nadační fond Filantia se věnuje patologickým vztahům na pracovišti, jejichž nejčastějším projevem je rozpad týmů, vyčleňování jednotlivce, šikana, nárůst fluktuace zaměstnanců a ekonomické ztráty pro zaměstnavatele.

"Příběhy, které nám s důvěrou lidé svěřují, jsou velmi citlivé a emotivní. Většina lidí se nedovede v krátkém čase a bez pomoci vypořádat s traumatem, které jim vzniklo v důsledku šikany na pracovišti, proto se obracejí na Filantii. Jsou mnozí, kteří svoje silné příběhy chtějí sdílet jako pomoc, návod a příklad praxe pro druhé. " uvedla Julie Růžičková, zakladatelka Svépomocných vztahových skupin Filantia.

O Nadačním fondu Filantia

Hlavním záměrem Nadačního fondu Filantia je podpora rozvoje osobnosti jednotlivce i celé společnosti s cílem podnítit pozitivní změny v oblasti pracovně právních vztahů v prostředí velkých firem, v akademické sféře, ve státním sektoru apod. Účelem je podpora rozvoje zdravé firemní kultury založené na atraktivní propozici firemních hodnot. Prostřednictvím projektů a zapojením odborníků s různých profesních sfér je snahou Filantie vzdělávat společnost v oblasti témat psychického násilí v pracovně právních vztazích, jakož i osobních, nabízet prostřednictvím širší osvětové činnosti správné metody vhodné k prevenci a eliminaci těchto jevů, poskytovat odbornou i právní pomoc obětem. Záměrem nadačního fondu je účastnit se veřejně prospěšných projektů, organizovat sbírky, podporovat fundraisingové aktivity s vizí naplnit předsevzetí prostřednictvím popularizační činnosti, vzdělávacích programů rozličných mediálních forem, psychologických konzultací či právní poradenské činnosti v kooperaci s ideově spřízněnými institucemi působícími ve sféře sociální, kulturní či v oblasti vzdělání. Předsedou správní rady je Ing. Jiří Devát.

Foto: Tereza Křenová