Ivo Straka z katedry optiky obdržel Cenu Wernera von Siemense za nejlepší dizertační práci

11.03.2020

Prestižní Cenu Wernera von Siemense za nejlepší dizertační práci získal Ivo Straka z katedry optiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vědec se ve své práci zaměřil na kvantovou povahu světla v laboratorních experimentech. Ocenění převzal spolu se svým školitelem profesorem Jaromírem Fiuráškem za účasti nejvýznamnějších zástupců české vědecké veřejnosti v Betlémské kapli v Praze.

Absolvent doktorského studia oboru Optika a optoelektronika Ivo Straka v soutěži organizované společností Siemens uspěl s prací nazvanou Příprava, detekce a charakterizace kvantových stavů světla.

"Velmi si tohoto ocenění vážím. Vnímám především ten aspekt, že soukromá společnost oceňuje výsledky základního výzkumu na veřejné vysoké škole. Na přírodovědecké fakultě vychováváme absolventy, kteří pak do soukromého sektoru odcházejí, takže tam vzniká určité propojení. Rád bych poděkoval všem kolegům, s nimiž jsem během studia spolupracoval. Především jsou to Radim Filip, Miroslav Ježek, Lukáš Lachman, Martina Nováková a Jaromír Fiurášek," uvedl Ivo Straka.

Oceněná dizertační práce se zabývá speciálními kvantovými stavy světla, u nichž je potlačena kvantová náhodnost světelných částic - fotonů.

"Takovému světlu můžeme říkat tiché světlo, protože vykazuje nižší šum a je možné ho využít pro některé kvantové protokoly nebo kvantové technologie, například k rychlejšímu počítání, bezpečné komunikaci a přesnému měření. S kolegy jsme dokázali, že k rozeznání tichého světla stačí lavinové diody, které neumí stanovit počet dopadajících částic, ale pouze zaznamenat jejich přítomnost s omezenou účinností," vysvětil mladý vědec.

Vítězství Ivo Straky ocenil i vedoucí práce Jaromír Fiurášek z katedry optiky.

"Do soutěže byl přihlášen rekordní počet uchazečů, o to více tato cena těší. Ivo je skvělý doktorand, velmi šikovný a samostatný. Je to ocenění nejen pro něj, ale i pro celý výzkumný tým na katedře optiky, pro přírodovědeckou fakultu i univerzitu jako celek. Je to svědectví, že jsme na katedře schopni dosáhnout zajímavých vědeckých výsledků, které vnímá a oceňuje širší odborná komunita," podotkl vedoucí katedry.

Ceny Wernera von Siemense byly poprvé uděleny v roce 1998. Od té doby společnost Siemens na odměnách vyplatila 12,5 milionu korun a ocenění převzalo 389 vítězů. Dvaadvacátý ročník soutěže hodnotil rekordních 833 přihlášek. Vítězové byli vybráni v kategoriích: nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník.