Jak vidí Češi politickou reklamu?

10.02.2022

V rámci dlouhodobého výzkumu postojů české veřejnosti k reklamě jsme v letošním roce položili otázku zaměřenou na politickou reklamu.

Zajímalo nás, jak ji lidé vnímají, co od ní očekávají a sledovali jsme i srovnání s postoji ke komerční reklamě. Výzkum proběhl na reprezentativním vzorku české populace v lednu 2022 metodou CAWI.

Víme, že lidé obecně očekávají od reklamy pravdivé, důvěryhodné a srozumitelné informace a vadí jim hrubost, příp. násilí. Jak je to s politickou reklamou?

I zde naprostá většina populace, hlavně starší věková skupina, očekává etickou, slušnou reklamu, ale skutečnost vidí tak, že tato reklama jen slibuje a sliby neplní. I když téměř ¾ populace považuje politickou reklamu za samozřejmou součást voleb, cca stejnému procentu vadí více než reklama komerční. Za součást moderního života považuje reklamu obecně 63 % dotázaných. Slibům z politické reklamy věří jen 13 % dotázaných a ovlivnění u voleb uvádí 16 % populace, častěji muži a ti, kteří reklamu obecně mají rádi. Kontrolu politické reklamy odpovědnými orgány požaduje 83 % žen a 77 % mužů.

Spontánně respondenti uváděli: je lživá, klamavá, nelíbí se mi, je zbytečná, neměla by být, nevěřím jí apod. Jen sporadicky se objevil názor, že jde o součást voleb, že nevadí či že je důležitá.

Zákon o regulaci reklamy se prakticky politické reklamě nevěnuje, je zaměřen na reklamu podnikajících subjektů. Upravuje jen situace, v nichž by někdo svou reklamou napadal něčí politické přesvědčení, a stanovuje zákaz šíření anonymních oznámení týkajících se voleb v době od jejich vyhlášení do ukončení hlasování. Volební zákon o volbách do Parlamentu České republiky pak v rámci etických požadavků stanovuje, že volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě. O kandidátech, kandidátkách a politických stranách nebo koalicích zejména nesmějí být zveřejňovány nepravdivé údaje. Skutečnost všichni známe.

Otázkou také zůstává, jak neomezit "svobodu politické soutěže", ale zároveň bránit tomu, aby se v politickém boji využívaly dezinformace a lži, jak se postavit k neetickým prvkům, které vadí většině lidí.

Na politickou reklamu se v poslední době zaměřuje i Evropská Unie. Evropská komise připravuje návrh nové legislativy a reaguje i na rizika, která vznikají v on-line prostoru.

Uvidíme, co to přinese.

Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.