Jeseníky budou mít svůj Dům přírody.

15.01.2024

Ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) navštívil v pátek 12. ledna Jesenicko. Debatoval s tamními starosty nejen o zálohování a dotačních programech.

Zúčastnil se prohlídky sušárny čistírenských kalů a bioplynové stanice v Rapotíně. Ministr Hladík zároveň představil projekt Domu přírody Jeseníků, který se pro tuto turisty velmi oblíbenou oblast začíná připravovat v Karlově Studánce. Svým podpisem zájem na vybudování moderního návštěvnického střediska stvrdili hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška spolu s Janem Poštulkou, ředitelem Horských Lázní Karlova Studánka a ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Františkem Pelcem.

"Oblast Pradědu ročně navštíví téměř půl milionu lidí. Jeseníky jsou jedinečné pohoří a to, že doposud nemají místo, kde by se návštěvníci mohli seznámit s jeho krásami, považuji za dluh vůči turistům i místním lidem. Dům přírody totiž nenabídne jen expozici, ale také ekovýchovné programy, tematické přednášky, výstavy, projekce a tvůrčí dílny, a to jak pro veřejnost, tak i pro školy," vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), který se dnes na místě s celým záměrem seznámil.

"Karlova Studánka je průsečíkem oblíbených turistických tras, je to jedna z nejvíce navštěvovaných lokací v našem regionu, která ročně láká statisíce výletníků. Je to ideální místo pro vybudování Domu přírody Jeseníků. Jeho hlavním posláním bude seznamování s bohatstvím místní krajiny a přírody a taky osvěta, jak se máme při výletech chovat, aby zde byl turismus udržitelný, aby krajina netrpěla a byla tu ve své kráse dál i pro příští generace," řekl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška s tím, že Moravskoslezský kraj je připraven při přípravách projektu spolupracovat, nabídne pomocnou ruku při marketingu a propagaci a v rámci možností bude také přispívat na jeho provoz

"Program Dům přírody jsme koncipovali podle modelu, který funguje i jinde ve světě. Domy přírody orientují návštěvníky v území, poskytují jim základní informace a zázemí. Návštěvníkům chceme představit Jeseníky nejrůznějšího charakteru, aby bylo vidět, jak je naše příroda a krajina rozmanitá. Lidé by si z ní měli odnášet hlavně to, co máme dělat proto, aby nám přírodní hodnoty zůstaly i do budoucna," vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

"Unikátem Horských lázní Karlova Studánka je léčba všemi přírodními léčivými zdroji, která zavazuje podnik provádět udržitelnou správu a ochranu těchto zdrojů, zachovávat ekosystém okolo lázeňského místa a minimalizovat negativní dopady na přírodní prostředí s cílem zajistit tyto přírodní zdroje pro budoucí generace. Ochrana přírody je tak naším zájmem a Dům přírody nabízí možnost společně podporovat environmentální vzdělávání, osvětu a propagaci udržitelných praktik vedoucí k většímu povědomí o potřebě ochrany přírody a podpoře udržitelného cestovního ruchu," konstatuje Jan Poštulka, ředitel Horských Lázní Karlova Studánka.

Program Dům přírody je koncipován jako partnerský, podílí se na něm státní ochrana přírody ve spolupráci s místními provozovateli. Na začlenění do sítě Domů přírody je třeba splnit náročná kritéria. Aby byla práce s návštěvníky systematická a navazovala na další aktivity v území, připravují se pro chráněné krajinné oblasti koncepce práce s návštěvnickou veřejností. Nyní je v provozu 9 návštěvnických a 9 menších informačních středisek v 14 chráněných krajinných oblastech a 1 národní přírodní rezervaci. V letošním roce by měly být otevřeny čtyři další - Dům přírody Českého krasu, Dům přírody Pálavy, Domu přírody Bílých Karpat a Dům přírody Hodonínské Doubravy.

Investorem Domu přírody Jeseníků bude Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, provozovatelem Horské Lázně Karlova Studánka. Financování se předpokládá ze státního rozpočtu a takzvaných Švýcarských fondů. Dům přírody vznikne na státním pozemku, místo bylo vybráno po dohodě s obcí, Státními léčebnými lázněmi, neziskovými organizacemi a dalšími aktéry. Dům přírody Jeseníků představuje koncepční řešení práce s návštěvníky v nejnavštěvovanějším místě CHKO Jeseníky v souladu s udržitelným turismem. Zahrnuje nejen vybudování nového moderního návštěvnického střediska, ale i doplnění dalších prvků nezbytné návštěvnické infrastruktury v oblasti Karlova Studánka – Bílá Opava – Ovčárna – Praděd – Hvězda (parkoviště), včetně prvků interpretačních. Více na https://eur02.safelinks.protection.outlook.com 

Součástí návštěvy Jesenicka byla také návštěva sušárny čistírenských kalů.

"Nová technologie na sušení čistírenských kalů zpracovává na bázi nízkoteplotního sušení čistírenský kal. Tím, že ho zahříváme, odstraňujeme z něj nežádoucí prvky v podobě bakterií, organických prvků, vody a farmaceutických reziduí. Na základě tohoto procesu vytváříme meziprodukt, který je hygienizován, a může se uplatnit dál v procesu recyklace. Ať už vývozem na zemědělskou půdu, kde může sloužit jako hnojivo, nebo pro spalování ve spalovnách, cementárnách a teplárnách, protože dobře hoří. V podstatě je to vytvořený meziprodukt, který se může využít recyklačně, případně materiálově nebo energeticky," představil nejmodernější sušárnu čistírenských kalů výkonný ředitel Vodohospodářských zařízení Šumperk Martin Budiš.

Ministr zavítal také na prohlídku bioplynové stanice v Rapotíně, kde se seznámil se zpracováním gastroodpadu.

TZ MSK