Jít kupředu se nedá dělat na základě zpětné vazby. Kdybychom budovali na jejím základě Průmysl 4.0, nikdy ho nevybudujeme, říká Eduard Palíšek, generální ředitel technologického lídra, inovátora a jubilanta Siemens ČR

15.12.2020

Eduard Palíšek je generálním ředitelem Siemens Česká republika a dlouholetým členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Tuzemský Siemens vede od roku 2010.

Společnost Siemens, která působí na českém trhu rovných 130 let, nabízí různá nová řešení jako například MindSphere, technologie pro Průmysl 4.0 a inteligentní infrastrukturu. Nakolik jsou pro vás digitalizace a automatizace výroby důležité a proč?

Jsou velmi důležité, protože budoucnost a konkurenceschopnost nejen České republiky, ale i celého průmyslového světa je závislá přesně na nich. Kdo s digitalizací začne včas a promyšleně, může v soutěžení, které nastane, obstát. Snažíme se svým závodům, stejně jako našim zákazníkům, pomáhat v tom, aby se na této digitální cestě neztratili. Aby tento transformační proces zvládli a byli odolnější vůči všem změnám a vlivům, jakých jsme dneska svědky.

Siemens vystupuje v dílčích oborech a obecně na trhu jako pionýr, inovátor, udavač nových trendů. Co bylo a je třeba pro to, aby se podařilo tuto pozici získat a udržet?

Na začátku je vždy vize. Kdo ji nemá, nemůže být pionýrem. Všichni vědci a objevitelé, kteří svět změnili, svou vizi měli. Stejně postupoval Siemens. Měl a stále má ve svém čele řadu vizionářů, kteří přišli na svou dobu s revolučním nápadem propojit svět hardwaru, v němž byla a je tato firma dobrá a kvalitní, se světem softwaru. To se stalo v době, kdy nad tím mnohé podniky kroutily hlavou a předvídaly myšlence i Siemensu špatný konec. Opak se stal pravdou. Ze Siemensu vznikla snad jediná firma na světě, která umí pokrýt portfolio potřeb svých zákazníků od produktů a řešení až po systémy, které jejich procesy optimalizují a řídí. Nadstavbou je cloudová sféra, v našem pojetí MindSphere, která dokáže sbírat velká data, analyzovat je a vyhodnocovat. Na začátku byla vize, která ostatní přesvědčila, pak následovaly kroky k jejímu naplňování.

Jak se potkávají tato vize a zpětná vazba od zákazníků?

Je tu dlouhodobé prolnutí. Navrhovaná řešení se rozpracovávají do dílčích oblastí, a existuje samozřejmě zpětná vazba z trhu. Nicméně už Steve Jobs řekl, že zákazník ani neví, co chce, a že je na nás, na firmách s vizí, abychom mu uměli říct, co vlastně potřebuje. To je ta největší síla. Vize se nedá dělat na základě zpětné vazby, je třeba ji tvořit na základě myšlenky. Vidím to tak, že svět se nemění sám od sebe. Mění ho vizionáři, a Siemens mezi ně taky patří.

Znamená to tedy, že vize je třeba prosazovat i s rizikem, že se může dostavit hospodářský neúspěch?

Musíme to zkoušet. Kdybychom budovali Průmysl 4.0 na základě zpětné vazby, nikdy ho nevybudujeme. Ve značné části českých podniků navíc stále působí "otcové zakladatelé", kteří tyto podniky zprivatizovali a vybudovali v 90. letech minulého století. Ne všichni z nich svou dlouhodobou vizi mají. Jejich představy o konkurenceschopnosti jsou stále postaveny na levné pracovní síle. Pokud bychom se řídili zpětnou vazbou od nich, asi bychom museli vyvinout teleport lidí z jiných koutů světa, ochotných pracovat za nízkou mzdu. My, na rozdíl od těchto představ, pomáháme ekonomiku digitalizovat a zvyšovat efektivitu práce právě ve firmách, které nechtějí svoji budoucnost stavět na nízké ceně práce. To je cesta do minulosti. Cesta do budoucnosti vede přes vysokou produktivitu a přidanou hodnotu k dlouhodobé globální konkurenceschopnosti.

FOTO: PROTEXT