K vodnímu dílu Štěchovice patří ojedinělá plavební komora

13.07.2019

Doporučujeme vám návštěvu vodní elektrárny Štěchovice, která byla původně vybudována jako druhý článek vltavské kaskády na konci druhé světové války.

Nádrž této středotlaké elektrárny o délce 9,4 km končí ve vývaru elektrárny Slapy. Obsahuje 11,2 mil. m3 vody a slouží především k vyrovnání kolísavého odtoku ze špičkové elektrárny Slapy. Spolu s nádrží ve Vraném vyrovnává odtok z vltavské kaskády. Umožňuje špičkový provoz slapské elektrárny a výrobu pološpičkové elektrické energie. Provoz štěchovické elektrárny o výkonu 22,5 MW je řízen přímo z centrálního dispečinku vltavské kaskády.

Virtuální prohlídka

Štěchovickou elektrárnu si můžete v klidu prohlédnout online na stránce Virtuální prohlídka.

O vodním díle Štěchovice

Vodní dílo Štěchovice bylo budováno v letech 1938 až 1947. Betonová přehrada s žulovým obkladem je 22,5 m vysoká a 120 m dlouhá. K vodnímu dílu patří i plavební komora, která překonává rozdíl mezi horní a spodní hladinou 19,10 m a je ojedinělá ve střední Evropě

Přehrada má pět přelivných hrazených polí. Kapacita přelivů je 2 400 m3/s, ale umožnila bezpečně převést i takovou katastrofální povodeň, jaká byla v roce 2002

Vodní dílo Štěchovice zahrnuje dvě elektrárny - průtočnou a přečerpávací. Horní nádrž přečerpávací elektrárny je na vrchu Homole nad přehradou. Vodu do ní vede dvojité potrubí. V případě přebytku elektřiny se čerpá voda nahoru a v případě nedostatku se pak pouští dolů na turbínu, aby elektřinu vyráběla. Přečerpávací elektrárna po rekonstrukci v roce 1996 má výkon 45 MW a průtočná 22,5 MW.

Chcete vidět elektrárnu zblízka? Navštivte Informační centrum elektrárny Štěchovice

Zajímá vás, kam vyrazit ve středních Čechách? Navštivte stránky www.centralbohemia.cz.

Poznámka redakce: Děkujeme Středočeské centrále cestovního ruchu za inspirativní press trip.