Kraj letos ocení pět osobností za zásluhy a předá tři ceny Michala Rabase

19.02.2020

Zastupitelé Pardubického kraje schválili nominace na ocenění kraje za rok 2019 tak, jak je navrhl poradní sbor složený ze členů všech zastupitelských klubů. Ve Východočeském divadle tedy 29. dubna převezmou Cenu za zásluhy o Pardubický kraj loutkář a lékař Karel Šefrna, etnografka Ilona Vojancová, válečný veterán Vasil Timkovič, hudebník Otakar Tvrdý a veterinář Jiří Rajman. Cenou Michala Rabase budou odměněni lékař Ivo Bureš a dvě dvojice zachránců.

"Za loňský rok jsme v nominacích obdrželi opět mnoho velmi silných životních příběhů, a tak výběr nebyl jednoduchý. Proto jsme navrhli předat o něco více ocenění, celkem jich bude osm pro deset lidí. Vzhledem k tomu, že si letos připomínáme 20 let Pardubického kraje, chceme na slavnostní večer do Východočeského divadla pozvat i všechny žijící dosavadní držitele ocenění z minulých šesti ročníků, ale také bývalé členy krajské rady," uvedl hejtman Martin Netolický.

Přehled laureátů za rok 2019:

Cena Za zásluhy o Pardubický kraj

  • Karel Šefrna byl nominovaný za jeho celoživotní přínos na poli amatérského loutkového divadla. Tento svitavský zubní lékař a psychoterapeut je vedle své profese významnou osobností české amatérské divadelní scény. Je mimo jiné držitelem historicky první Ceny ministra kultury ČR v oboru amatérské divadelní kultury (rok 2000) a v r. 2002 byl vyhlášen "Králem českého divadla pro děti a mládež". V roli uměleckého vedoucího souboru Céčko obsáhl prakticky všechny profese spojené s tímto oborem.
  • Ilona Vojancová byla nominována za mimořádný přínos, zachování, rozvoj a propagaci tradiční lidové kultury v Pardubickém kraji i mimo něj. Paní Vojancová se od r. 1980 věnuje péči o Soubor lidových staveb Vysočina. V rámci ČR je vůdčí osobností v oblasti etnologie, muzejnictví a uchování tzv. nemateriální lidové kultury. Zásadním způsobem se v posledních letech podílela na klíčových projektech směřujících ke katalogizaci mizejících nehmotných kulturních statků a propagaci lidových zvyků zejména v Pardubickém kraji. Významně se podílí i na inovativních přístupech práce s veřejností, kdy je tradiční kultura a lidové zvyky prezentována veřejnosti moderními metodami.
  • Vasil Timkovič, plk. ve výslužbě, byl nominován za mimořádné bojové nasazení při obraně Československa v období druhé světové války a celoživotní naplňování občanského principu života. Pan Timkovič se narodil jako občan Československa na tzv. Podkarpatské Rusi. Po násilném rozdělení Československa utekl s kamarády do tehdejšího SSSR v domnění, že budou moci vstoupit do vojenské jednotky bojující proti formující se německé armádě. Místo toho prošel jako zajatec sovětským gulagem, a teprve o několik let později se mohl připojit k jednotce Ludvíka Svobody. Byl přímým účastníkem řady bitev, včetně bitvy u Kyjeva, Dukelské operace a osvobození Prahy v květnu 1945. Za své bojové zásluhy byl mnohokrát vyznamenán. Po poválečném připojení Podkarpatské Rusi k SSSR z politických důvodů donucen odejít zpět do Československa, kde prožil celý svůj další život. Jako válečný veterán stál u zrodu místní jednoty Čs. obce legionářské.
  • Otakar Tvrdý byl nominován za celoživotní přínos hudební kultuře. Pan Tvrdý během své profesní kariéry vedl několik regionálních hudebních těles. Své zkušenosti předával osobně jako vyučující konzervatoře i základní umělecké školy i jako autor několika stěžejních českých publikací určených zejména žákům hry na lesní roh. V neposlední řadě je autorem širokého spektra hudebních děl zahrnujících mše, kantáty, symfonie, ale i skladby pro balet či dětský sbor. Pan Tvrdý řadu let pracoval také jako aktivní organizátor a umělecký garant odborných projektů a setkání hráčů na lesní roh. Jeho profesní kariéru, která svou kvalitou překročila hranice Pardubického kraje i ČR, významně poznamenal rok 1968, kdy byl z politických důvodů zbaven role vyučujícího i uměleckého vedoucího předních hudebních institucí v zemi. I přes tuto nepřízeň osudu vždy dostál svému vysokému morálnímu kreditu v osobním i profesním životě.
  • Jiří Rajman byl nominovaný za přínos v oblasti veterinární péče, a to zejména péče a léčby dostihových koní. Profesní život pana Rajmanabyl po dlouhá léta spjat s funkcí hlavního veterináře dostihových závodů v Pardubicích. Získal si mezinárodní věhlas péčí o dostihové koně, ale neméně aktivně se dlouhá léta věnoval osvětové práci s podkováři. Své odborné kvality a odvahu prosazovat inovativní řešení osvědčil již v r. 1971, kdy jako první v tehdejším Československu provedl operaci slona. Pan Rajman stále aktivně působí ve své profesi i v České asociaci steeplechase.

Cena Michala Rabase za záchranu

  • Ivo Bureš byl nominovaný za dlouhodobou pomoc pacientům bojujícím s nehojícími se ranami. MUDr. Bureš řadu let usiluje o zvyšování kvality života seniorů díky prosazování moderního konceptu komplexní geriatrické péče. Své poznatky předává odborné, ale i laické veřejnosti. Jeho práce je příkladem propojení inovativního, vysoce profesionálního a multioborového přístup s osvětovou činností, aniž by se vytrácel individuální a lidský přístup k pacientovi prožívajícímu obtížnou zdravotní a životní situaci.
  • Eva Dušková a Jana Lexová byly nominovány za poskytnutí pomoci ženě v nepříznivém zdravotním stavu na odlehlém místě. Nominované pracují jako poštovní doručovatelky, a dne 14. prosince 2018 spatřily na cestě u chatové oblasti bezvládnou paní. Ihned kontaktovaly zdravotnickou záchrannou službu a dle pokynů operátorky jí poskytly pomoc do příjezdu sanitního vozu.
  • Jiří Němec a Petr Půlpán, strážníci městské policie v Chrudimi, byli nominováni za rychlé a duchapřítomné jednání vedoucí k záchraně lidského života. Oba muži byli v březnu 2019 na základě tísňového volání vysláni prošetřit možnou sebevraždu oběšením. Na místo dorazili v okamžiku, kdy postižená již ztrácela vědomí, a jen díky jejich duchapřítomnosti se podařilo zabránit jejímu úmrtí. Pan Jiří Němec se o záchranu lidského života zasloužil již podruhé, v r. 2012 pomohl muži, který se ocitl v ohrožení života při požáru bytu.