Kraj odkoupí od společnosti Strunal Schönbach unikátní sbírku hudebních nástrojů

16.07.2019

Karlovarský kraj učinil významný akviziční počin. V Lubech u Chebu byla 15.7.2019 slavnostně podepsána smlouva o koupi jedinečné muzejní sbírky mistrovských hudebních nástrojů, jejichž hodnota byla vyčíslena na 4,7 milionu korun včetně DPH. Kromě tradičních nástrojů, jako jsou housle, violy, violoncella, kontrabasy či kytary, kolekce obsahuje také nejrůznější asijské lidové instrumenty.

Sbírka strunných nástrojů z 19. a 20. století je pozůstatkem původní německé vzorkovny utvářené houslařskými firmami působícími v Lubech a okolí. Za doby národního podniku Cremona byla následně doplněna o další zajímavé kusy, přičemž k těm nejcennějším patří díla dnes již nežijících houslařských mistrů z celé Evropy. Příkladem mohou být housle, které vyrobil houslař Paul Mangenot z Mirecouru ve Francii. Velkou historickou hodnotu má pak také smyčcové kvarteto od známého českého houslařského mistra Josefa Pötzla.

Smlouvu o nákupu muzejní sbírky odsouhlasilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém posledním červnovém zasedání. 

"Výroba strunných nástrojů má v regionu více než třísetletou tradici. Společně s textilní výrobou na Ašsku a výrobou jízdních kol v Chebu byla kdysi důležitou součástí zdejšího průmyslu. Naší jednoznačnou snahou proto bylo zabránit rozprodání sbírky po jednotlivých kusech a zajistit tak její zachování v ucelené podobě pro budoucí generace. Hudební nástroje převezme do správy příspěvková organizace Karlovarského kraje Muzeum Cheb. Na základě jednání, které jsme vedli s jeho ředitelkou Martinou Kulovou i starostou města Luby Vladimírem Vormem, bude sbírka vystavena v prostorách místní radnice. Kolekce tak zůstane ve městě, s nímž je historicky úzce spjata," uvedla náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje Daniela Seifertová.

Nabídka odkupu byla vlastníkem sbírky ještě rozšířena o vitríny, ve kterých je nyní kolekce umístěna, dále pak o přístroje, přípravky a pomůcky na výrobu hudebních nástrojů pocházejících z dílen v Lubech a o hudební nástroje současné produkce. 

"Tyto předměty v celkové hodnotě 143 684 korun budou bonusem k zakoupené sbírce, o tuto částku se tedy kupní cena nenavýší. Zároveň zpřístupníme archívy a výrobní dokumentaci naší společnosti zaměstnancům Muzea Cheb pro badatelské účely," doplnila zástupkyně firmy Strunal Schönbach Lucie Mikeska.