Karlovarský kraj opět podpoří firmy, které se snaží inovovat výrobu

18.07.2019

Na podporu spolupráce podnikatelských subjektů s vysokými školami a výzkumnými organizacemi půjde v letošním roce více jak 1,3 milionu korun. Mezi úspěšné žadatele o tzv. inovační vouchery patří firmy z nejenom oblasti strojírenství či slévárenského a těžebního průmyslu, ale také společnosti zaměřující se na tradiční výrobu porcelánu a hudebních nástrojů.

Stejně jako v uplynulých letech mohly i letos firmy, které chtějí spolupracovat s vysokými školami a výzkumnými organizacemi na vývoji inovativních řešení, získat dotace od Karlovarského kraje. Celkem pro ně byly vyčleněny 2 miliony korun.

"Příjem elektronických žádostí o dotace probíhal od 7. do 20. května. Ve stanoveném termínu jsme jich obdrželi celkem 10, přičemž 2 z nich nevyhověly podmínkám dotačního programu. Žadatelé mohli získat podporu ve výši až 170 tisíc korun," upřesnil radní pro oblast regionálního rozvoje a informatiky Josef Janů.

Mezi společnosti, kterým byla schválena podpora od Karlovarského kraje, patří například firma KERAMEX Group z Karlových Varů. Ta díky uvolněným prostředkům zmapuje aktuálně dostupné depozity slíd v regionu a ověří jejich průmyslovou využitelnost. Nově si o dotaci letos zažádala také společnost Abydos z Hazlova, jež peníze využije na zdokonalení technologických procesů při zpracování odlitků, nebo firma Strunal Schönbach z Lubů, která chce vyvinout inovativní řešení pro výrobu basového krku. V současné době jsou pro úspěšné žadatele připravovány veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k podpisu.

"Ačkoliv jsme oproti loňskému roku zaznamenali zvýšený zájem o dotace, přesto se nepodařilo alokovanou částku programu vyčerpat celou. Pro příští rok tedy zvažujeme, že pokud by se situace opakovala, zbylé prostředky bychom využili na tzv. kreativní vouchery. Jednalo by se o jednorázovou finanční podporu pro firmy, které chtějí vylepšit design svých produktů nebo jejich prezentaci. Obdobná forma podpory úspěšně funguje například v Jihomoravském nebo Středočeském kraji. Záměr však ještě musíme projednat s kolegy ve vedení kraje," doplnil radní Josef Janů.