Kraj Vysočina se zapojil do kampaně Sázíme budoucnost

05.10.2020

Tuto kampaň za návrat stromů do krajiny iniciovala brněnská Nadace Partnerství, o. p. s., ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR. Jejím cílem je, aby za každého obyvatele byl vysázen jeden strom. Dnes je do kampaně zapojena i řada firem, škol, ale také významných osobností. Více o kampani, včetně manuálu k výsadbě a přehledu, kde se všude sází, najdete na stránce www.sazimebudoucnost.cz.

"Kraj Vysočina je jedním z nejvíce postižených krajů kůrovcovou kalamitou. Za poslední dobu zde došlo k velkému úbytku stromů, které bude potřeba nahradit. Podporujeme novou výsadbu, abychom obnovili přirozené funkce, které stromy v přírodě mají, a tím není myšleno pouze zadržování vláhy. Podporu tomuto projektu vyslovila také Komise Rady Asociace krajů CŘ pro životní prostředí a zemědělství, jejímž jsem členem," uvádí radní kraje pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martin Hyský.

Kraj je také realizátorem místní Agendy 21, jejímž cílem je dosažení udržitelného rozvoje. Ve svých aktivitách již v minulých letech aktivně přispěl k sázení stromů, kdy v rámci mezinárodního projektu s Rakouskem s názvem MagNet byla jedna skupina aktivit zaměřená na výsadbu tradičních odrůd na našem území. V aktuálně řešených projektech se věnujeme také péči o veřejná prostranství a parky u příspěvkových organizací. Na ochranu přírody pořádáme například dobrovolnickou akci Čistá Vysočina, do které se každoročně zapojuje přes 20 tisíc obyvatel kraje, kteří uklízí odpadky od komunikací a toků řek. Kraj také podporuje dotacemi vlastníky lesů k osazování vykácených ploch. Za poslední dva roky od něj získali 150 milionů korun.

Pokud se chcete do kampaně zapojit i vy, navštivte stránku kampaně, využijte přiložený manuál k výsadbě nebo sdílejte instruktážní video Jak vysadit strom.

Děkujeme, že i vy máte starost o naši budoucnost.

www.sazimebudoucnost.cz