Krajská soutěž Recyklujte s hasiči zná své vítěze za rok 2020

28.04.2021

Do aktivity na předcházení vzniku odpadů se v loňském roce zapojilo 124 sborů dobrovolných hasičů z Kraje Vysočina.

K recyklaci bylo do systému Elektrowin předáno 346 tun vysloužilých elektrospotřebičů, což je o 35 tun více než v předchozím roce. Kraj mezi pět sborů dobrovolných hasičů (SDH) s nejvyšším množstvím sesbíraného elektra rozdělí 80 tisíc korun. Společnost ELEKTROWIN, a. s., provozovatel kolektivního systému zpětného odběru elektrospotřebičů dodal bezplatně všem přihlášeným hasičských sborům informační materiály, shromažďovací nádobu na spotřebiče a zajistil zpětný odběr (odvoz).

"Spolupráce kraje s ELEKTROWINem je od roku 2010 zaměřená především na vzdělávací a osvětové aktivity na podporu zapojení obcí, jimi zřizovaných organizací a obyvatel do zpětného odběru. Zpětný odběr elektrospotřebičů je realizován v režimu předcházení vzniku odpadů a tak koresponduje s aktivitami kraje při naplňování krajského Plánu odpadového hospodářství," informuje o hlavních cílech spolupráce krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček.

Základní podmínkou pro účast v soutěži bylo minimální množství elektrospotřebičů ve výši 500 kg sebraných za kalendářní rok.

Přehled vítězů ročníku 2020

1. místo
SDH Žďár nad Sázavou 2 - zámek
12,47 tun odpadu
Odměna 20000 Kč

2. místo 
SDH Jimramov (ZD)
10,86 tun odpadu
Odměna 18000 Kč

3. místo
SDH Kamenice (JI)
9,73 tun odpadu
Odměna 16000 Kč

4. místo
SDH Dolní Cerekev (JI)
7,67 tun odpadu
Odměna 14000 Kč

5. místo
SDH Bobrová (ZD)
7,22 tun odpadu
Odměna 12000 Kč