Královéhradecký kraj rozdělí více jak 11 milionů korun krajským školám

08.01.2020

Královéhradecký kraj rozdělí více jak 11 milionů korun na rozvoj činností s dětmi a mládeží mezi školy zřizované krajem. Z toho 6,5 milionu korun půjde do oblastí rozvoj nadání, regionální soutěže, prevence rizikového chování a zdravý životní styl, etická výchova, volnočasové aktivity, sport a tělovýchova, životní prostředí a environmentální výchova. Na polytechnickou výchovu a podporu digitálního vzdělávání kraj vyčlenil 4,5 milionu korun.

"Podporujeme aktivity, které rozvíjí znalosti a praktické dovednosti žáků. Zaměřujeme se na pořízení vybavení pro rozvoj pracovních dovedností a schopností, cílíme na talenty a podporu jejich nadání. Nezapomínáme na sportovce či na etické principy a hodnoty," říká náměstkyně pro školství Martina Berdychová.

Školy si také mohou každoročně požádat o finanční podporu na aktivity zaměřené na polytechnické a digitální vzdělávání. Prostředky získají na nákup polytechnických stavebnic, experimentálních a robotických sad, komponent modulárních měřicích systémů nebo na doplnění vybavení odborných učeben, dále pak na moderní digitální nástroje přinášející inovace ve vzdělávání.

"Finanční podporu na polytechnické vzdělávání poskytujeme od roku 2016. V roce 2018 jsme rozsah aktivit rozšířili o podporu digitálního vzdělávání a pro letošní rok máme pro krajské školy v rozpočtu vyčleněnou částku 4,5 milionu," doplňuje náměstkyně Berdychová odpovědná za oblast školství. Z těchto prostředků se vyplácí i odměny pedagogickým pracovníkům za vedení kroužků pro žáky základních a středních škol, které krajské střední školy organizují.

O finanční podporu žádaly školy, které Královéhradecký kraj zřizuje (54 středních škol, 20 základních škol, 10 mateřských škol a 8 vyšších odborných škol) a dvě školská zařízení (Domov mládeže, internát a školní jídelna Hradec Králové, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciální poradenské centrum Hradec Králové). Školy ostatních zřizovatelů již žádaly na rozvoj činností s dětmi a mládeží prostřednictvím krajských dotačních programů.

Rozsáhlé a pozitivní změny potřebné pro kvalitu středního vzdělávání přináší i realizace projektů podpořených z prostředků evropských strukturálních fondů, jejichž spolufinancování a předfinancování kraj zajišťuje ze svých prostředků.

"Nyní máme dva projekty ve fázi přípravy a zahájení realizace podle projektových žádostí. Předpokládáme, že proinvestujeme dalších 120,5 milionu korun," říká Berdychová

Jedná se o Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova a dále Poradenské a vzdělávací centrum KHK při PPP v Trutnově.

Náměstkyně Berdychová připomíná, že také s podporou dotací z Integrovaného regionálního operačního programu kraj v loňském realizoval šestnáct projektů za zhruba 428 milionů korun. Převážně šlo o rekonstrukce a modernizace škol, přístavby dílen, vybavení škol novým technickým vybavením, moderními datovými sítěmi. Školy byly úspěšné i s projekty, kterými u žáků rozvíjejí aktivity v oblasti volného času, a to v celkovém objemu 21 milionů korun.