Městská část Praha 2 získala další ocenění

12.01.2021

Starostka Jana Černochová převzala z rukou ředitele Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Davida Feltla ocenění za nejlépe spolupracující organizaci.

"Jsem velmi ráda, že Všeobecná fakultní nemocnice vnímá naši dvojkovou radnici jako partnera, na kterého se může kdykoli spolehnout. Za sebe slibuji, že pomáhat si navzájem budeme dál," řekla starostka Prahy 2 Jana Černochová s tím, že MČ Praha 2 bude i nadále s nemocnicí v úzkém kontaktu při komunikaci důležitých zdravotnických témat a při preventivních opatřeních a akcích.

"Fungujeme spolu dobře v dobách mírových, ale přímo skvěle v době covidové. VFN je pro Prahu 2 skutečně "jejich" nemocnicí a MČ Praha 2 pro nás "naší" radnicí. S naší radnicí konzultujeme i územní rozvoj VFN a máme radost z toho, že naše plány mají jejich podporu," zdůvodnil David Feltl, proč se dvojka stala vítězem v kategorii Spolupracující organizace.

MČ Praha 2 v uplynulém roce nabídla zdravotníkům, že zajistí místo pro jejich děti v dětských skupinách, vedení Prahy 2 a zaměstnanci úřadu podpořili VFN také dobrovolným dárcovstvím krve. Vinohradská radnice tak k řadě cen, jako např. Přívětivý úřad, Zlatý erb, Město pro business, Město pro business desetiletí, Patrimonium pro futuro (Dědictví pro budoucnost) nebo Přátelské místo přidala další uznání. Toto poděkování ze strany lékařů a zdravotníků je v této době zvlášť cenné.