Metrostav a.s. poosmé jedničkou na českém stavebním trhu

17.05.2018

Metrostav, který již poosmé obhájil pozici jedničky na stavebním trhu, dosáhl v roce 2017 tržeb 19 564 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 11%. Více než třetinu obratu vytvořil Metrostav a.s. na zahraničních projektech, zejména v Polsku, Německu, Norsku, na Islandu, ve Finsku, ale i v Turecku a Bělorusku.

Hodnota celkové bilanční sumy Metrostavu představovala k 31.12.2017 částku 17 377 mil. Kč a oproti roku 2016 se téměř nezměnila. Ve struktuře aktiv mírně narostl podíl dlouhodobého majetku a poklesl podíl aktiv oběžných. V pasivech došlo k posílení vlastního kapitálu a poklesu cizích zdrojů.

Čistý hospodářský výsledek činil 392,9 mil. Řádná valná hromada schválila vyplacení podílu na zisku akcionářům téměř 170 milionů Kč. Stejně jako v loňském roce připadne tedy na akcii 21,50 Kč. Zbylých 222,9 mil. Kč převede společnost na účet nerozděleného zisku.

Akcionáři dále zvolili do funkce člena představenstva na další čtyřleté období Ing. Viliama Turanského a Ing. Františka Kočího, do funkce člena dozorčí rady na další čtyřleté období pak Ing. Františka Klepetka. Valná hromada Metrostav a.s, která schválila účetní závěrku společnosti za rok 2017, se konala 17. května 2018 v centrále společnosti.