Mezinárodní den supů a kondorů v Zoo Praha

06.09.2020

Sup kapucín, hnědý a mrchožravý nebo kondor královský. Všechny tyto druhy mohou návštěvníci ještě více zblízka poznat tuto sobotu 5. září v Zoo Praha u příležitosti oslav Mezinárodního dne supů a kondorů. Bohatý program přiblíží život a odchov těchto vzácných dravých ptáků v Zoo Praha. Velkou pozornost budeme věnovat i představení projektu ochrany supa mrchožravého na Balkáně. Pro děti bude připravena celá řada her o tematické odměny a zájemci si také budou moci vyzvednout pas a samolepku pro celoroční soutěž Dny zvířat.

Mezinárodní den supů připadá právě na 5. září a jeho cílem je upozornit na nutnost ochrany supů i kondorů a jejich přirozeného životního prostředí. Návštěvníci Zoo Praha budou mít možnost se o těchto tématech dozvědět víc od 10. do 16. hodiny při zábavně-edukačním programu s názvem "Poznejte vládce oblohy". Hned na několika stanovištích se budou moci hravou formou seznámit s jejich biologií i příčinami jejich ohrožení. Zjistí například, že supi plní v přírodě úlohu takzvané "zdravotní policie" a seznámí se také s úspěšnými odchovy supů a kondorů v Zoo Praha, kde se od doby příchodu prvního kondora i supa vylíhly téměř tři desítky těchto dravců. V 10.30 a v 15.00 hodin se uskuteční krmení supa hnědého, kapucína i mrchožravého a kondora královského v jejich voliérách v dolní části areálu zoologické zahrady. V 11.00 obdarují chovatelé enrichmentovými prvky kondory královské.

Víkendovým programem ale představení supů nekončí. Ve čtvrtek 10. září se mohou návštěvníci zúčastnit přednášky kurátora chovu ptáků Antonína Vaidla zaměřené na ochranu supa mrchožravého na Balkáně. Koná se od 17.00 ve Vzdělávacím centru Zoo Praha. Přednáška přiblíží návrat supů do přírody, který Zoo Praha iniciovala jako jeden z projektů na poli in-situ již v roce 2013 z pozice evropského koordinátora chovu. Balkánská populace supů je v současné době označována jako kriticky ohrožená. Více informací o posledním převozu a umístění supa mrchožravého na Balkán najdete zde.

Celá oslava se koná v rámci celoroční kampaně Dny zvířat v Zoo Praha, na niž je navázaná stejnojmenná soutěž (zoopraha.cz/soutez).

Program Mezinárodního dne supů a kondorů (5. září 2020)
9.30-17.00
Stanoviště Dny zvířat v Zoo Praha: promo celoroční soutěže s vydáváním soutěžních pasů a samolepek (stánek naproti hlavnímu vchodu)

10.00-16.00
Poznejte vládce oblohy: Zábavně-edukační program v okolí voliér s dravými ptáky, v rámci něhož se návštěvníci seznámí se supy a kondory, s jejich biologií, etologií a zejména s příčinami jejich ohrožení a s projektem Zoo Praha zaměřeným na ochranu supa mrchožravého na Balkáně. Součástí programu budou hry, přírodniny a další názorné artefakty.

10.30
Krmení supů hnědých, supů kapucínů a supů mrchožravých

11.00
Předání enrichmentu kondorům královským

15.00
Komentované krmení supů hnědých, supů kapucínů, supů mrchožravých