Mláďata jelenů v Zoo Ostrava

19.05.2020

Ostravská zoologická zahrada chová celkem osm druhů jelenů. Během jarních měsíců se ve stádech tří z nich narodila mláďata. V prvních dnech po porodu nebývají kolouši ve výbězích vidět, ale nyní už je návštěvníci mají možnost pozorovat. Tato strategie ochrany mláďat před predátory funguje i u volně žijících srnců a jelenů v naší přírodě a lidé ji často mylně vyhodnotí - matka opustila mládě, je třeba ho zachránit. Tímto svým omylem pak často mládě seberou a chtějí mu pomoci. V zásadě ale platí: pozorovat, ale nedotýkat se!

Při procházce areálem Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava se v těchto dnech mohou návštěvníci kochat nejen záplavou kvetoucích rododendronů a azalek, ale také mláďaty ve výbězích některých druhů jelenů. O všechny kolouchy, kterých je celkem šest, příkladně pečují jejich matky.

- u jelenů milu (v přírodě vyhubený druh) - jeden kolouch
KDE: ve výběhu blízko vstupu do zoo

- u axisů indických (pestře zbarvený jelen) - dva samečci a jeden kolouch, u kterého se zatím chovatelům nepodařilo zjistit pohlaví
KDE: ve smíšeném výběhu Indie zblízka u restaurace Saola

- u siků vietnamských (v přírodě vyhubený druh) - jedna samička a jeden sameček
KDE: ve výběhu v expozici Pevninské ostrovy u Pavilonu evoluce

Stáda jelenů s mláďaty zachycuje video.

Je opuštěný koloušek opravdu opuštěný?
Několik dnů po narození nejsou malí koloušci ve výbězích zpravidla vidět. To proto, že u většiny jelenovitých zůstává mládě přikrčeno v trávě, pravděpodobně aby se ukrylo před predátory. Jeho matka se zdržuje opodál a pravidelně je přichází nakrmit. To platí i pro zástupce jelenovitých v naší přírodě, který se hojně vyskytuje často i v blízkosti lidských sídel - srnce obecného. Právě v tomto období mohou lidé při procházce, kosení trávy velkými sekacími stroji apod. na schoulená mláďata srnců narazit. V domnění, že jsou opuštěná, je seberou a předají do některé ze záchranných stanic. Ovšem ve většině případů se o opuštěná mláďata nejedná!

V žádném případě bychom se mláďat nalezených ve volné přírodě neměli dotýkat (a to ani v případě nepříznivého počasí)! Divoká zvířata se člověku vyhýbají, a proto i lidský pach na kolouchovi způsobí, že jej samice zpravidla opustí. Navíc odchov mláďat volně žijících zvířat člověkem je velmi obtížný a ne vždy úspěšný! Může tak dojít ke změnám v přirozeném chování zvířete, a to pak už většinou není možné vrátit zpátky do přírody. Užijme si proto setkání se zvířaty zpovzdáli a snažme se do jejich života raději nezasahovat, ona sama nejlépe vědí, co dělat a jak se chovat.