Mláďata želv ostruhatých v Zoo Ostrava

01.06.2020

První mláďata želv ostruhatých se v ostravské zoologické zahradě vylíhla v roce 2017. Do dnešního dne se v chovatelském zázemí podařilo odchovat celkem devět mláďat této třetí největší suchozemské želvy. Během letošního května se vyklubala další tři.

Želvy ostruhaté obývají v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava chovatelsko-expoziční zařízení u Pavilonu afrických zvířat. Bylo vybudováno tak, abychom v něm tyto velké želvy nejen prezentovali návštěvníkům, ale také aby zde měly vhodné prostředí pro rozmnožování. Aktuálně jsou zde k vidění čtyři dospělí jedinci - dva samci a dvě samice. Ty každý rok kladou vejce do pískového lože. Vejce pak chovatelé přemisťují do inkubátorů v chovatelském zázemí, aby měla zajištěné vhodné podmínky po celou dobu inkubace. Přitom také kontrolují, zda jsou oplozená.

U želv je známo, že o pohlaví mláďat rozhoduje teplota, při níž probíhá inkubace. Při vyšších teplotách se většinou líhnou samičky, při nižších samečkové. Proto jsme vejce v inkubátoru rozdělili do dvou teplotních režimů. Při teplotách 31-32 °C očekáváme kratší dobu inkubace a hlavně narození samic, menší počet vajec jsme dali do prostředí s teplotou nižší (29 °C), kde očekáváme líhnutí samců. A právě v prostoru s vyšší teplotou se po 90 dnech inkubace vylíhla první tři mláďata, u nichž předpokládáme, že to jsou samice. Na potvrzení pohlaví si však budeme muset ještě pár let počkat... Mláďata zůstávají po vyklubání nějaký čas v klidu na místě, dokud nestráví žloutkový váček, který je na spodní straně krunýře a malé želvičce by bránil v pohybu.