Mládě pandy červené v Zoo Ostrava se už začíná objevovat ve výběhu

21.09.2020

Mládě pandy červené se v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava narodilo už 14. června, teprve nyní ale začíná opouštět porodní boudu a objevuje venkovní výběh. Není to nic neobvyklého, zhruba 90 dní trvá i mláďatům ve volné přírodě, než opustí bezpečí rodné dutiny.

Pandy červené patří k nejtajemnějším zvířatům Asie. Tajemné zatím zůstává i mládě, které se v ostravské zoo narodilo 14. června 2020, a to nejen pro návštěvníky zoo, ale také pro chovatele. Až tři měsíce po porodu zůstávají mláďata ukryta v budkách či dutinách, ven se odvažují jen velmi zřídka. Občas je samice přenáší z jednoho úkrytu do druhého. Ostravské mládě je už poměrně velké, takže se začíná na průzkum výběhu vydávat samo. Takový okamžik se podařilo zachytit i jednomu z návštěvníků. Ze snímků je patrné, že mládě prospívá, nicméně jeho pohlaví chovatelé stále neznají.

Odchov mláděte probíhá zcela přirozeně a bez zásahu člověka. O to více jsou chovatelé od začátku napjati, jelikož matkou mláděte je mladá samička (*2018), pro kterou je to rodičovská premiéra. Zoo ji získala v roce 2019 na základě doporučení koordinátora Evropského záchovného programu pro pandy červené z francouzské Zoo de la Bourbansais. Abychom novopečené matce zajistili potřebný klid, neměli návštěvníci k expozici několik týdnů po porodu mláděte přístup, neprobíhalo ani komentované setkání. Každopádně si doposud vede velmi dobře a o svého prvního potomka příkladně pečuje. Otcem malé pandy je 11letý samec, který v Ostravě pobývá od roku 2010.

Zoo Ostrava chová pandy od roku 2007. Během této doby se zde narodila čtyři mláďata (včetně toho letošního), odchovat se podařilo jedno (v roce 2015). Chovatelé doufají, že i to letošní se podaří zdárně odchovat. Vzhledem k tomu, že situace těchto asijských šelem není v jejich domovině nijak příznivá a početnost volně žijící populace stále klesá, může se chov v zoologických zahradách stát v budoucnu poslední možností, jak tento druh zachovat pro příští generace.

Do roku 2015 byla panda červená vedená v Červeném seznamu ohrožených druhů (The IUCN Red List of Threatened Species) v kategorii "zranitelný" (Vulnerable). Po přehodnocení stavu ve volné přírodě ale výsledky výzkumu ukázaly, že se situace zhoršila. Panda červená tak byla přeřazena do kategorie "ohrožený" (Endangered). Největší hrozbou je zejména stálý úbytek přirozeného prostředí zvířat v důsledku lidské činnosti