Moderní technologie povrchové úpravy materiálů a ekologická zodpovědnost

04.05.2021

Kovové součásti, vystavené venkovním povětrnostním vlivům, rychle korodují, proto je nutné opatřit je kvalitním lakem, který dokáže několikanásobně prodloužit jejich životnost. 

Nejlepších výsledků se v tomto oboru dosahuje pomocí takzvaného práškového lakování, které slouží k úpravě prakticky všech ocelových, hliníkových či pozinkovaných konstrukcí. Moderní vybavení práškových lakoven umožňuje vysoce kvalitní povrchové úpravy materiálů nanesením vrstvy práškového laku a jeho následného vytvrzení pomocí spékání při teplotě okolo 160 až 200 °C.

Při lakování je velmi důležitá ochrana zdraví

Při lakování je pochopitelně nutná ochrana zdraví zaměstnanců, stejně tak jako dodržení ekologických hledisek, proto se aplikace laku provádí v prostředí odděleném od okolí. Takzvané lakovací kabiny, které se v práškových lakovnách používají, zabraňují šíření výparů z barev do okolí, udržují teplotu a navíc omezují hlučnost.

Co s odpadem vzniklým při lakování

Moderní technologie úpravy materiálů musejí jít ruku v ruce s ekologickou zodpovědností. Je pochopitelné, že během práškového lakování vzniká odpad, který není kvůli jeho toxičnosti možné jen tak vypustit do kanalizace.

Každý provoz, který pracuje s podobně toxickými chemikáliemi, by měl mít zneškodňovací stanice, ve kterých se pomocí moderních technologií, využití chemických reakcí, membránových separací či vakuových odparek odstraňují ze znečištěné vody všechny nebezpečné sloučeniny. Kromě práškových lakoven se zneškodňovací stanice používají například v galvanovnách a podobných provozech.

Nejmodernější technologie lakování umožňují výrobcům vytvářet odolné a vizuálně přitažlivé povrchy na prakticky jakémkoli materiálu, aniž by přitom museli slevovat z nároků na ochranu životního prostředí.

komerční sdělení