Návštěvnost Pardubického kraje roste

24.02.2020

Samospráva Pardubického kraje dlouhodobě podporuje rozvoj cestovního ruchu na svém území. Jednou z forem pomoci tomuto odvětví je dotační program "Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji", který pomáhá poskytovatelům služeb v této oblasti zkvalitňovat a rozšiřovat svoji nabídku. V průběhu let 2012 - 2019 byly v rámci tohoto programu schváleny dotace v celkové výši 56,5 milionů korun pro 344 žadatelů.

Dalším z dlouhodobých projektů je dotační program "Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji ". V průběhu let 2012 - 2019 bylo v rámci tohoto programu poskytnuto 12 milionů korun turistickým informačním centrům.

"Díky tomuto programu je celé území kraje pokryté sítí informačních center, jejichž zásluhou jsou neustále aktuální informace na krajském turistickém portálu www.vychodnicechy.info. Kraj jako provozovatel tohoto marketingového nástroje neustále sleduje nové trendy v České republice i technologický vývoj IT a portál na základě toho pravidelně inovuje," sdělil René Živný radní zodpovědný za cestovní ruch a informatiku.

Významná je i krajská podpora individuálních projektů v oblasti tvorby audiovizuálních děl natočených na území kraje (např. filmy Já, Olga Hepnarová, Lovení), v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky (např. budování mezinárodní cyklotrasy č. 2 Labská stezka a č. 24 Svitava) nebo v oblasti obnovy i rozšiřování lyžařských běžeckých tratí.

Cílená regionální politika kraje pro oblast cestovního ruchu se odráží v každoročně stoupající návštěvnosti, kterou potvrzuje i nově vydaná statistická ročenka 2019 Českého statistického úřadu. Konkrétně počet hostů se v porovnání let 2012 a 2018 zvýšil o 27,5 % a počet přenocování ve stejném období téměř o 28 %. Tento prokázaný trend potvrzuje správná rozhodnutí krajské samosprávy i v tomto rostoucím odvětví. Díky porovnávání absolutních hodnot se Pardubický kraj v rámci národních statistik umisťuje na nejnižších příčkách, neboť tomu nahrává i menší rozloha kraje včetně nižšího počtu ubytovacích zařízení ve srovnání s ostatními kraji.

"Pro nás je důležité, že můžeme pracovat s analytickými daty a na nich je vidět, že naše práce má smysl", dodal René Živný.