Nejnovější zprávy ze Zoo Ostrava: Otužilá mláďata u valašek

15.01.2021

Prvním mládětem nového roku, které se narodilo v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava, je sameček plemene ovce domácí valaška. Na svět přišel 4. ledna. Ve stádě je ještě jedno zimní mládě - samička narozená koncem loňského roku.

Ovce domácí valaška je odolné plemeno a samice často rodí mláďata uprostřed zimy. Mláďata jsou velmi otužilá a od prvních dnů jsou schopna pobývat venku, a to i za poměrně nízkých teplot. V ostravské zoo jsou aktuálně dvě zimní mláďata, jedna ovečka a jeden beránek. Ovečka se narodila 27. prosince 2020, beránek přišel na svět 4. ledna 2021, a je tak v Zoo Ostrava prvním mládětem letošního roku. Ostravské stádo vzácného domácího plemene zachycuje video. Na záběrech je vidět také odrostlejší mládě - samička narozená 4. srpna 2020.

Ovce domácí - valaška (Ovis ammon f. aries) je původní hrubovlnné plemeno chované pro mléko, maso a vlnu. Na naše území se dostalo s valašskou kolonizací v 15.-16. století. Patří do skupiny tzv. cápových ovcí chovaných na Balkáně. Je menšího vzrůstu, hmotnost bahnic je 35-40 kg, beranů 45-55 kg. Produkce mléka v období laktace je 70-120 l. Produkce vlny u bahnic je 1,5-2 kg/rok, u beranů 2-3 kg/rok. Ve 20. století se pro větší užitkovost křížily valašky s jinými plemeny, až se původní plemeno stalo velmi vzácným. Podařilo se však zachránit a dnes je o něm vedena plemenná kniha.