Nejšikovnější žáci jsou z Výprachtic

18.02.2020

Projekt Pardubického kraje Technohrátky je určen pro žáky základních škol. Jeho úkolem je propagovat krajské střední školy, na kterých se vyučují technické, zemědělské a potravinářské obory. Družstva jednotlivých ZŠ na každé akci soutěží o nejlepší školu, první cenou je tradičně ovocný dort.

Pravidelnými účastníky tohoto projektu jsou žáci ze ZŠ Jindřicha Pravečka ve Výprachticích. V loňském roce navštívili Technohrátky pětkrát, přičemž obsadili čtyřikrát první místo a jednou druhé. Na tento fenomén se přijel podívat radní pro školství Bohumil Bernášek.

"ZŠ Výprachtice je nejúspěšnější školou kraje v projektu Technohrátky. Hlavní zásluhu na tom má kvalitní práce ředitelky školy, jejího zástupce a pedagogického kolektivu. Velkou roli hraje i podpora vedení obce. V neposlední řadě musím zmínit kvalitně vybavené dílny, které by Výprachticím mohly závidět i mnohem větší základní školy. Při mé návštěvě bylo vidět, že řemeslné práce žáky baví a jdou jim od ruky," sdělil Bohumil Bernášek.

Kromě projektu Technohrátek se žáci výprachtické školy zúčastnili Zdravohrátek, které se jim podařilo také vyhrát.

Výuka praktické výchovy ovlivňuje i výběr střední školy u žáků deváté třídy. "Nejčastěji si vybírají technické školy se zaměřením na stavební a chemické obory," poznamenala ředitelka školy Romana Prokopová.

Kromě žáků školy navštěvují výprachtické školní dílny i studenti gymnázia z Letohradu. Ti mají možnost v rámci projektových dnů využít prostory, které na své škole nemají.

Základní školu Jindřicha Pravečka navštěvuje 127 žáků z Výprachtic a okolí.

"Za poslední tři roky jsme do školy investovali zhruba devět miliónů korun. Podařilo se nám vybudovat kuchyňku, jazykovou a počítačovou učebnu, chemickou laboratoř, keramickou dílnu i zázemí pro pedagogický sbor," informoval starosta obce Luděk Skalický.