Nemocnice ČR 2019

08.12.2019

V rámci celostátního hodnotícího projektu "Nemocnice ČR 2019" byly nemocnice komplexně hodnoceny ve čtyřech klíčových oblastech: Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic.

Struktura komplexního porovnávání českých nemocnic vychází z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací - Balanced Scorecard (autoři: prof. Norton a prof. Kaplan - Harvard University, USA). V rámci tohoto porovnávání bylo osloveno celkem 154 nemocnic z celé České republiky s akutními lůžky.

Organizace HealthCare Institute si Vám dovoluje předložit výsledky celostátního projektu "Nemocnice ČR 2019", který byl realizován v období od 1. února do 31. srpna. V rámci tohoto porovnávání bylo osloveno 154 nemocnic s akutními lůžky z celé České republiky.

Cílem je sestavit žebříček nemocnic České republiky dle míry bezpečnosti a také spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Vyhodnocení projektu probíhá za pomoci strukturovaných postupů vycházejících z metodiky strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací - Balanced Scorecard.

Výstupy tohoto projektu poskytujeme zpětně manažerům nemocnic, aby mohli snadněji pracovat na zkvalitnění zdravotní péče v České republice.

Projekt "Nemocnice ČR" probíhal od 1. února do 31. srpna 2019.  

ABSOLUTNÍ vítěz projektu "Nemocnice ČR 2019"
1. místo: Nemocnice Strakonice, a.s.
2. místo: Vojenská nemocnice Olomouc
3. místo: Úrazová nemocnice v Brně
4. místo: Karvinská hornická nemocnice a.s.
5. místo: Nemocnice Písek, a.s.

Pokračování projektu "Nemocnice ČR 2020" bude probíhat od 1. února do 31. srpna 2020.