Neobvyklá popularita portálu Work or Not! Roste povědomí zaměstnanců?

08.02.2024

Portál Work or Not je místo, kde mohou zaměstnanci vyjadřovat své názory na své zaměstnavatele. Hodnotí je a předávají své pozorování z práce v dané firmě. Podle tvůrců portálu to dělají čím dál tím ochotněji. Od vzniku služby Work or Not počet komentářů o zaměstnavatelích neustále roste! Dělají zaměstnanci své rozhodnutí o výběru práce více uvědoměle? 

Zaměstnavatelé už nerozhodují o všem

Kdysi hledání práce připomínalo soutěž, ve které zaměstnavatel diktoval všechny podmínky. Základem byly motivační dopisy, ve kterých kandidáti na dané pozice především museli zručně prezentovat, proč jsou nejlepší. Avšak často se to omezilo na popisování ve květnatých slovech, jak moc si cení potenciálního zaměstnavatele.

V současnosti jsou motivační dopisy mezi požadavky raritou. Čím dál více se mluví o tom, že na pracovní nabídky bez konkrétních informací se nikdo nechce hlásit. Především jde o uvádění možného platu, typu uzavírané smlouvy nebo konkrétního určení povinností zaměstnance na pozici. Je zřetelně vidět trend, ve kterém nejen zaměstnavatel má požadavky na kandidáty. Nyní také oni získávají hlas!

Work or Not: názory mají význam

Kandidáti jdou o krok dál. Nechtějí pouze konkrétní záznamy v pracovních nabídkách. Chtějí také podrobněji poznat firmu, na kterou se hlásí. Informace v bulletinách a na internetových stránkách pro ně nejsou dostatečné. Nejčastěji tam narazí na suchá data nebo oznámení směrovaná klientům těchto firem. Aby poznali podnik, musí kandidáti sáhnout do jeho nitra.

Názory zaměstnanců a bývalých zaměstnanců mají zde obrovskou sílu. Dokážou popsat, jak v praxi probíhá spolupráce s konkrétní firmou. Pracovníci popisují pravidelnost výplat, atmosféru v kanceláři, šance na postup, nebo přístup manažera k týmu. Takové detaily a drobnosti mohou znát pouze lidé, kteří ve firmě pracují každodenně. Normálně bychom bez známého, který v tom místě pracuje, neměli šanci takové informace získat. Work or Not ukazuje, že to jde i jinak.

Popularita Work or Not roste!

Právě z tohoto důvodu tvůrci platformy pozorují nárůst zájmu o takovou formu výměny informací o zaměstnavatelích. Umožňuje to trochu více vcítit se do atmosféry firmy. Často lze vidět i jasné varování, aby se nepodepisovala spolupráce s konkrétním subjektem. To je velmi užitečné, zejména pro osoby, které teprve začínají svou kariéru na pracovním trhu.

Je povzbudivé, že zaměstnanci jsou stále více vědomi síly svých názorů. Umožňují vyhnout se chybám nebo potvrzují dobré tušení ohledně zaměstnavatele. V obou případech – názory zaměstnanců pomáhají učinit důležité životní rozhodnutí: Work or... not? (klikněte)

komerční sdělení