Nestal se fotbalistou, ale vědcem světové úrovně

10.01.2024

Rakovina slinivky patří mezi nejagresivnější nádorová onemocnění a její léčbu komplikuje fakt, že se na ni u velké části pacientů přijde pozdě. Včasná diagnostika by mohla zachránit tisíce životů. Málokdo ví, že vědci z Univerzity Pardubice pod vedením profesora Michala Holčapka jsou v této oblasti světovou špičkou a právě v našem regionu tým odborníků pracuje na tom, jak tuto zákeřnou nemoc odhalit z pouhé jedné kapky krve.

Výsledky pardubického týmu nemají na světě obdoby a je naděje, že do tří let budou sloužit v českém zdravotnictví. Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana je připravena ze své gesce zdravotnictví pomoci s náročným procesem přechodu výsledků výzkumu do zdravotnické praxe. "Z pozice vedení krajského zdravotnictví udělám vždy maximum, abych podpořila slibné projekty, které mohou sehrát obrovsky významnou roli v prevenci", uvedla Michaela Matoušková.

Objev se opírá o základní výzkum v oblasti lipidomické analýzy s využitím hmotnostní spektrometrie a následné vícerozměrné statistické analýzy. Tým profesora Holčapka spolupracuje s nejlepšími klinickými a výzkumnými pracovišti při praktickém využití diagnostických metod, které mají základní cíl, a to pomáhat zachraňovat lidské životy.

"Vysoká smrtnost (mortalita) a nárůst výskytu rakoviny slinivky v populaci je závažným problémem. Chceme pomoci tomu, aby většina lidí, u kterých se objeví, měla naději na vyléčení. Jediná cesta, jak toho dosáhnout je včasná diagnostika a chirurgické odstranění," uvedl k týmové práci předseda správní rady společnosti Lipidica, založené Univerzitou Pardubice a investorskou skupinou FONS JK Group, Zdeněk Jirsa.

Výzkumný tým profesora Michala Holčapka na Univerzitě Pardubice se analýzou lipidů zabývá více než 20 let. "Vyvinutá lipidomická metoda je patentována a v akademické studii prokázala velmi nadějnou přesnost při rozlišení osob s raným stadiem karcinomu a zdravých osob. Informace o ní byla publikována i v prestižních odborných časopisech," popisuje výsledky výzkumu profesor Holčapek.

Rakovina slinivky břišní má jednu z nejvyšších mortalit ze všech typů rakoviny. Je to zejména kvůli pozdní diagnostice, kdy již neexistuje účinná léčba. "Je plánováno rozšíření metody a její uplatnění i u dalších typů nádorových onemocnění, protože změny koncentrací sledovaných molekul lipidů v krvi mají podobný profil i pro ostatní typy nádorů, což by mohlo v budoucnu umožnit využití jednoho testovacího postupu," dodal profesor Michal Holčapek. Ten se přitom původně akademické dráze věnovat nechtěl a více jej lákalo se stát profesionálním fotbalistou. "Konečnou volbou vědce, který spojil svoji profesní cestu úzce s chemií jsme nakonec vyhráli všichni.", doplňuje a závěrem děkuje Michaela Matoušková za výzkum, který dosahuje světové úrovně a jehož zárodkem je prostředí místní Univerzity Pardubice.

TZ Pardubický kraj